Thursday, June 25, 2009


Segala puji milik Allah, selawat dan salam buat junjungan mulia Rasulullah saw, para sahabat, tabiin hingga hari kiamat.

Salam kecerdasan buat para sahabat/bah ku sekalian, baik yang muda mahupun yang mengawali diri merentas jalan dakwah & tarbiah.

Sesungguhnya dalam ruang yang terbatas ini mari kita berpesan-pesan dengan kesabaran dan kebenaran, demi untuk kita mengutip bekal di sepanjang jalan yang sedang kita lalui. Fahamilah bahawa kita amat perlu kepada bekalan, apatah lagi dalam mengharungi perjalanan yang panjang dan persiapan yang cukup. Apakah bekal yang perlu kita sediakan?

“Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang yang memiliki akal”. (Al-Baqarah : 197)

Marilah kita berusaha mengulang kembali peta kehidupan para sahabat nabi saw dalam diri kita, para pembawa bendera dakwah. Sesungguhnya mereka telah berjaya merealisasikan tugas utama mereka iaitu memakmurkan bumi dan menjadi khilafah di dalamnya,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentiasa”. (An-Nuur : 55)

Kini tugas tersebut perlu kita mewarisi… Mewarisi? Apa erti kita mewarisi tugas tersebut?


Penulis pernah diajukan persoalan, mengapa terlalu perlahan langkah dakwah kita sedangkan ummah menanti-nanti kedatangan sang da’’ie. Mengapa ada di kalangan da’ie yang memberi-beri alasan bahawa diri tidak bersedia atau belum sampai marhalahnya lagi…! Apaka maknanya kita juga tidak bersedia mewarisi risalah yang mulia ini.. atau kesediaan kita hanya untuk mewarisi sebahagiannya sahaja?

Mari kita kembali menghayati seerah para sahabat Rasulullah saw. Ternyata para sahabat saw sentiasa mencari posisi/kedudukan mereka di sisi Allah, sentiasa mencari erti tujuan hidup mereka, dan apa yang mereka ingin wujudkan dari nilai-nilai Islam dalam jiwa mereka sebelum mereka berusaha melihatnya secara nyata terwujud di muka bumi; untuk bergerak dengan dakwah, seperti Al-Quran berjalan ditengah manusia pada setiap tempat.

Dan hal ini, kita tidak mampu mengikut jejak langkah mereka kecuali jika jiwa kita telah hidup, kuat dan penuh semangat, memiliki hati yang baru dan bersih, mampu menggerakkan perasaan yang penuh perasaan cemburu dan gelora terhadap permasalahan umat, membawa ruh-ruh yang bercita-cita mulia, cita-cita itu sentiasa muncul dan bergerak, mengadaptasikan akhlak mulia dalam medan realiti, memiliki tujuan-tujuan yang suci dan kita terus bergerak hingga sampai kepada-Nya.

Demikianlah ruh yang membawa Rab’i bin Amir yang berseru di hadapan pemimpin diktator :

“Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan manusia menuju penyembahan kepada Tuhan manusia, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat”.

Mereka yang bergabung di jalan kita ini sebenarnya sedang memikul amanah yang berat :

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Al-Ahzab : 72)

Subhanallah, kini semakin sedar dan fahamlah kita bahawa besarnya amanah untuk umat Islam, iaitu menjaga risalah Allah di muka bumi ini, memiliki martabat ustadziyah alam di dunia, menyebarluaskan dakwah & tarbiah kepada semua masyarakat.
Dan jangan lupa bahawa medan kerja menuntut ketekunan dalam setiap marhalah dan wasilah. Jangan biarkan dakwah tenggelam dalam suasana kemalasan dan kelemahan dan keterbelakangan dalam mengepalai peradaban, namun jadilah selamanya untuk membangun dunia yang sedang mengalami kehancuran, jadilah pohon kurma yang memberikan keteduhan dari kejamnya kezaliman & ketidakpedulian, melemparnya dengan buah terhadap penyerang yang melemparnya dengan batu; semoga Allah melihat hati-hati kalian yang berurusan dengan Deen-Nya beroleh kejayaan dan perbaikan, sehingga menganugerahkan kepada umat, bahawa janjinya tetap dan cita-cita orang yang ikhlas pasti akan terbina.

“Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Al-Qashash : 5).

“…Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Yusuf : 21)

Salam motivasi iman, salam kesegaran dakwah dan salam ketekunan dalam jalan tarbiah.

Motivasi Iman dan Dakwah


Segala puji milik Allah, selawat dan salam buat junjungan mulia Rasulullah saw, para sahabat, tabiin hingga hari kiamat.

Salam kecerdasan buat para sahabat/bah ku sekalian, baik yang muda mahupun yang mengawali diri merentas jalan dakwah & tarbiah.

Sesungguhnya dalam ruang yang terbatas ini mari kita berpesan-pesan dengan kesabaran dan kebenaran, demi untuk kita mengutip bekal di sepanjang jalan yang sedang kita lalui. Fahamilah bahawa kita amat perlu kepada bekalan, apatah lagi dalam mengharungi perjalanan yang panjang dan persiapan yang cukup. Apakah bekal yang perlu kita sediakan?

“Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang yang memiliki akal”. (Al-Baqarah : 197)

Marilah kita berusaha mengulang kembali peta kehidupan para sahabat nabi saw dalam diri kita, para pembawa bendera dakwah. Sesungguhnya mereka telah berjaya merealisasikan tugas utama mereka iaitu memakmurkan bumi dan menjadi khilafah di dalamnya,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentiasa”. (An-Nuur : 55)

Kini tugas tersebut perlu kita mewarisi… Mewarisi? Apa erti kita mewarisi tugas tersebut?


Penulis pernah diajukan persoalan, mengapa terlalu perlahan langkah dakwah kita sedangkan ummah menanti-nanti kedatangan sang da’’ie. Mengapa ada di kalangan da’ie yang memberi-beri alasan bahawa diri tidak bersedia atau belum sampai marhalahnya lagi…! Apaka maknanya kita juga tidak bersedia mewarisi risalah yang mulia ini.. atau kesediaan kita hanya untuk mewarisi sebahagiannya sahaja?

Mari kita kembali menghayati seerah para sahabat Rasulullah saw. Ternyata para sahabat saw sentiasa mencari posisi/kedudukan mereka di sisi Allah, sentiasa mencari erti tujuan hidup mereka, dan apa yang mereka ingin wujudkan dari nilai-nilai Islam dalam jiwa mereka sebelum mereka berusaha melihatnya secara nyata terwujud di muka bumi; untuk bergerak dengan dakwah, seperti Al-Quran berjalan ditengah manusia pada setiap tempat.

Dan hal ini, kita tidak mampu mengikut jejak langkah mereka kecuali jika jiwa kita telah hidup, kuat dan penuh semangat, memiliki hati yang baru dan bersih, mampu menggerakkan perasaan yang penuh perasaan cemburu dan gelora terhadap permasalahan umat, membawa ruh-ruh yang bercita-cita mulia, cita-cita itu sentiasa muncul dan bergerak, mengadaptasikan akhlak mulia dalam medan realiti, memiliki tujuan-tujuan yang suci dan kita terus bergerak hingga sampai kepada-Nya.

Demikianlah ruh yang membawa Rab’i bin Amir yang berseru di hadapan pemimpin diktator :

“Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan manusia menuju penyembahan kepada Tuhan manusia, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat”.

Mereka yang bergabung di jalan kita ini sebenarnya sedang memikul amanah yang berat :

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Al-Ahzab : 72)

Subhanallah, kini semakin sedar dan fahamlah kita bahawa besarnya amanah untuk umat Islam, iaitu menjaga risalah Allah di muka bumi ini, memiliki martabat ustadziyah alam di dunia, menyebarluaskan dakwah & tarbiah kepada semua masyarakat.
Dan jangan lupa bahawa medan kerja menuntut ketekunan dalam setiap marhalah dan wasilah. Jangan biarkan dakwah tenggelam dalam suasana kemalasan dan kelemahan dan keterbelakangan dalam mengepalai peradaban, namun jadilah selamanya untuk membangun dunia yang sedang mengalami kehancuran, jadilah pohon kurma yang memberikan keteduhan dari kejamnya kezaliman & ketidakpedulian, melemparnya dengan buah terhadap penyerang yang melemparnya dengan batu; semoga Allah melihat hati-hati kalian yang berurusan dengan Deen-Nya beroleh kejayaan dan perbaikan, sehingga menganugerahkan kepada umat, bahawa janjinya tetap dan cita-cita orang yang ikhlas pasti akan terbina.

“Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Al-Qashash : 5).

“…Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Yusuf : 21)

Salam motivasi iman, salam kesegaran dakwah dan salam ketekunan dalam jalan tarbiah.

Tuesday, June 23, 2009


Peperangan ini dinamai juga dengan peperangan Al-Ahzab. Peperangan ini berlaku dalam bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Ini menurut apa yang ditegaskan dengan kuat oleh Ibnu Ishaq, Urwah Bin Al-Zubair, Qatadah, Al-Baihaqi dan Jumhur Ulama Sirah dan dikatakan juga berlaku pada tahun keempat Hijrah. Tarikh ini ditegaskan oleh Musa bin Aqabah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diikuti oleh Malik.


Peperangan ini berpunca (sebagaimana yang diriwayatkan) daripada pengkhianatan kaum Yahudi dan tipu muslihat mereka. Mereka yang menyalakan api peperangan itu dan merekalah yang mengumpulkan barisan Musyirikin. Kerja jahat seperti ini tidak terbatas pada kaum Bani Nadhir yang telah diusir keluar dari Madinah sahaja malah kerja-kerja seperti ini turut dilakukan oleh Bani Quraizah sedangkan mereka masih terikat dengan perjanjian dengan kaum Muslimin dan tidak pula di dalam keadaan terancam sehingga mendesak mereka melanggar perjanjian dan ikatan mereka itu.


Di sini dapat kita mengambil sejumlah pengajaran dan pelajaran. Peristiwa ini merupakan persoalan yang paling jelas hingga ianya merupakan ungkapan sejarah yang terkenal di setiap masa dan tempat.Pengajaran dan Pelajaran

Pertama: Peperangan Khandaq ini merupakan peperangan pertama di dalam sejarah peperangan Arab dan Islam di mana kubu-kubu digali. Taktik peperangan cara ini hanya terkenal di kalangan bangsa-bangsa asing sahaja iaitu Farsi secara khusus dan orang yang mengemukakan kaedah ini di dalam peperangan ini ialah Salman Al-Farisi, dimana Rasulullah Sallahu 'alaihi Wasallam kagum dan tertarik dengan kaedah ini. Tidak lama kemudian, Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam pun menyeru sahabatnya melaksanakan cadangan itu.

Ini adalah sebahagian daripada beberapa dalil yang banyak yang menunjukkan bahawa hikmah itu barang kehilangan orang Mukmin:

"Hikmah itu adalah barangan yang hilang daripada orang-orang Mukmin. Di mana sahaja ditemuinya, dialah yang lebih berhak memilikinya."

Sesungguhnya syariat Islam membenarkan kaum Muslimin mengambil sesuatu yang baik daripada orang lain dengan syarat mereka (orang Islam) tidak mengikuti pegangan atau kepercayaan asing. Mereka boleh mengambil serta mengumpul seberapa banyak yang mungkin nilai-nilai kebaikan dan konsep-konsep yang berfaedah untuk diri mereka, di mana sahaja kedapatan dan di mana sahaja ia dapat diperolehi. Sebagai kaedah umum Islam di dalam konteks ini ialah supaya setiap Muslim tidak membantutkan akal bebasnya dan pemikirannya yang waras di dalam perjalanan hidupnya dan seluruh urusan dan halnya. Sekiranya ini rupabentuk seorang Muslim, sudah pasti tanpa keraguan lagi ianya tidak mungkin dicucuk tali pada hidungnya lalu hujung tali diserahkan kepada orang lain untuk memimpin ke mana sahaja mereka kehendaki tanpa kesedaran dan pandangan mata hatinya.


Seorang Muslim tidak mungkin membelakangkan sebarang prinsip atau kerja atau disiplin yang diterima oleh akal yang waras dan fikiran yang bebas lagi secocok dengan prinsip-prinsip syariat Islam, apatah lagi untuk melanggarnya dan tidak pula mahu memenatkan jiwanya untuk mengambil manfaatnya darinya.


Cara hidup inilah yang digariskan oleh Allah Subha Nahu Wa Ta'ala kepada individu Muslim yang sebenarnya turun-temurun dari satu asal-usul iaitu kemuliaan. Kemuliaan yang diciptakannya kepada manusia supaya berlandaskan nilai ini kerana Allah Taala mengendaki agar manusia ini menjadi pemerintah sekalian makhluk Allah. Melaksanakan ubudiyyah (perhambaan) diri kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala serta beriltizam dengan hukum-hukum syariatnya demi untuk menjamin agar terpelihara kemuliaan dan pemerintahan ini.Kedua: Di dalam babak di mana Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan para sahabat radiyaLlahu 'anhum bersama-sama menggali kubu parit "Khandaq" ternyata memberi suatu pengiktibaran yang paling agung sekali. Babak ini menyingkap sebahagian besar daripada hakikat persamaan yang diasaskan oleh masyarakat Islam di antara anggota-anggota masyarakatnya. Di samping itu ia juga mendedahkan bahawa keadilan dan persamaan sifat yang diasaskan itu bukanlah semata-mata slogan yang dihiaskan dari luar masyarakat itu lalu dipamerkan dalam satu bentuk yang menarik dan menawan, tetapi keadilan dan persamaan hak itu merupakan asas yang benar-benar terpancar darinya nilai dan prinsip Islamiyyah yang umum samada yang zahir maupun yang batin.


Saudara mendapati Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam tidak mengarahkan kaum Muslimin untuk menggali kubu, kemudian baginda pulang ke istananya memerhati dari atas menara kemajuan yang dijalankan dan seterusnya berehat sambil berenak-enakan sahaja dan tidak pula Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam datang untuk membuat perasmian dengan memegang ulu cangkul kemudian mencangkul sekali sebagai tanda memulakan kerja. Tetapi baginda Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah bersama-sama berhempas pulas memerah tenaga dengan seluruh kaum Muslimin sama seperti para sahabatnya. Mereka serentak bekerja dan bermadah dengan rajaz (seperti sajak) buat menambah semangat dan kecergasan. Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam pun turut bekerja bermadah, mereka termengah-mengah, kerana Allah mereka sanggup dahaga dan berlapar. Inilah dia hakikat menegakkan syariat Islam bagi melaksanakan prinsip persamaan di antara pemimpin dan yang dipimpin, antara kaya dan miskin, antara rakyat jelata dan amir. Malah saudara akan mendapati bahawa seluruh cabang syariat Islam ditegakkan di atas konsep ini.


Saya menasihatkan saudara agar tidak menyamakan konsep ini dengan sistem ciptaan manusia yang yang menyelewengkan cara hidup dan pemerintahan. Jauh sekali perbezaan di antara dua ini. Sumber keadilan dan persamaan dalam Islam ini berpunca daripada perhambaan dan penyerahan ubudiyyah kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. Ianya merupakan satu sifat yang menyeluruh bagi seluruh manusia, meletakkan mereka dalam satu saff (barisan) kedudukan dan pandangan sedangkan sistem ciptaan manusia merupakan keluhuran undang-undang dan pendapat majoriti atas segala yang lain tanpa memperhitung tabi'at dan kemunculan pendapat itu dan pencapaiannya.


Untuk yang demikian maka syariat Islam tidak sibuk dengan apa yang dinamakan pengkelasan (apartheid) untuk mana-mana akta, atau kelompok manusia tertentu. Demikian juga tidak ada motif dan sebab-sebab khusus kerana tabi'at dan sifat kehambaan dan ubudiyah itu melarutkan segala-galanya ini di samping menghapuskan segala keistimewaan itu sama sekali.


Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Jabir radiyaLlahu ‘anhu telah berkata di hari menggali kubu; “Kami telah direntangi oleh seketul batu pejal, sahabat-sahabat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan: “Ada batu pejal, ya Rasulullah yang merintangi penggali kubu.” Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: “Nanti aku pecahkannya,” kemudian baginda terus bangun sedangkan perut baginda diikat dengan batu (menahan lapar). “Tiga hari berturut-turut kami tidak menjamah makanan.” Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pemecah batu lalu dicangkulnya batu hingga menjadi hancur. Kemudian aku berkata: “Ya Rasulullah ‘alaihi Wasallam, izinkanlah kepadaku untuk pulang ke rumah," lepas itu aku berkata kepada isteriku: “Aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak boleh sabar lagi. Apakah engkau ada sesuatu untuk dimasak?" Jawabnya: “Aku ada biji-biji barli dan seekor kambing betina.” Aku pun menyembelih kambing dan mengisar biji-biji barli kemudian aku masakkan kambing di dalam periuk. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan tepung yang diuli sudah merekah manakala periuk masih di atas tungku lagi tetapi hampir-hampir masak. Aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Saya ada sedikit makanan, ayuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang dua lagi." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya: “Banyak mana makanan itu?” Aku pun ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Itu banyak, lagi baik. Katakan kepada isterimu jangan angkat turun periuk dan juga roti, biarkan di atas dapur hingga aku tiba. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada sekelian Muhajirin dan sekelian Ansar; “Ayuh bangun dari tempat kamu.” Di tengah jalan pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaung: “Wahai penggali-penggali kubu, ini dia Jabir telah menghidang makanan!” Ayuh kesemua kamu. Bila Jabir masuk ke dalam rumah lalu berkata: "Apa kata kamu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang bersama-sama Muhajirin dan Ansar dan orang-orang lain.” Bertanya isterinya: “Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertanyakan tentang makanan itu." Jawab Jabir, "Ya!" Lalu jawab isteri Jabir: “Allah dan RasulNya lebih mengetahui.”


Kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan baginda bersabda: “Ayuh masuk dan jangan teragak-agak.” Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mematah-matahkan roti dan meletakkan masakan daging di atasnya. Manakala periuk dan dapur memasak roti, masih bertambah apabila diambil sehingga sekelian yang datang kenyang dan masih banyak lagi bakinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada isteri Jabir: “Engkau makanlah hidangan yang baki kerana manusia ditimpa kelaparan.” (dalam riwayat yang lain pula kata Jabir: “Aku bersumpah demi Allah mereka telah memakan masakanku hingga kesemua mereka beredar tetapi periuk kami masih penuh seperti asalnya dan tepung kami masih boleh dibuat roti lagi.” )Pengajaran dan Pelajaran

Di dalam babak ini juga tersirat pengajaran dan pengiktibaran yang menyingkap satu gambaran kesetiaan yang teradun di dalam peribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa saudara melihat betapa kecintaan baginda terhadap sahabatnya dan berkasihan-belas ke atas mereka di samping memberi gambaran yang lain mengenai perkara-perkara luar biasa dan mukjizat yang dikurniakan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala kepada Nabi-Nya.

Adapun gambaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam babak ini, kelaparan yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa bekerja bersama-sama para sahabatnya hingga baginda terpaksa menahan pedih perut kerana terlalu lapar. Perhatikanlah apakah tujuannya hingga membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup menanggung kesusahan sebegitu rupa? Apakah ini kerana ingin menjadi pemimpin? Atau apakah ini keinginan mengumpul harta kekayaan dan kekuasaan atau satu impian inginkan para pengikut dan penyokong di sekelilingnya? Segala keinginan dan cita-cita demikian adalah amat bertentangan dengan segala yang dialami selama ini. Nyatalah jauh sekali seorang lelaki yang mencintai dan memburu pangkat, kuasa atau kekayaan mampu bersabar menanggung kesengsaraan seperti ini. Adapun yang membawa baginda bersabar menanggung dan mengalami segala-galanya ini tidak lain daripada rasa tanggungjawab terhadap risalah dan amanah yang ditaklifkan (diamanahkan) untuk disampaikan dan berjalan membawa tugas yang berat melalui jalan-jalan yang panjang yang memang tabiatnya sedemikian. Itulah dia peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpapar dalam kerja-kerja yang dilakukannya bersama para sahabatnya khusus semasa menggali kubu “khandak”.


Manakala gambaran kecintaannya yang tidak dapat dibayangkan dengan kata-kata terlihat apabila baginda mengajak seluruh sahabatnya menikmati masakan Jabir yang dikhususkan kepada baginda dan beberapa orang sahabat.


Apa yang mendesak Jabir menjemput Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ialah setelah didapati bahawa baginda mengalami kelaparan yang amat sangat sehingga terpaksa mengikat batu-batu pada perut baginda. Oleh kerana Jabir tidak mempunyai simpanan makanan kecuali cukup untuk beberapa orang sahaja, terpaksalah beliau membataskan jemputan ini kepada sebilangan orang sahaja sesuai dengan kadar makanan yang ada. Tetapi bagaimana mungkin Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam sampai hati meninggalkan para sahabatnya yang sama-sama bekerja keras sedangkan perut-perut mereka memulas kelaparan. Belas kasihan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam kepada sahabatnya mengatasi kasihan belas ibu ke atas anak-anaknya.


Apa yang dikatakan mukjizat luar biasa di dalam kisah ini ialah kambing kecil Jabir radiyallahu 'anhu tadi bertukar menjadi makanan yang berlimpahan, mengenyangkan beratus-ratus para sahabat dan masih berbaki. Sesungguhnya mukjizat yang luar biasa yang menakjubkan ini merupakan penghargaan Ilahi kepada baginda bagi menggambarkan kesayangan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam terhadap sahabat-sahabatnya.


Rujukan: Fiqh As-Sirah, Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti

Iktibar Peperangan Khandaq/Ahzab


Peperangan ini dinamai juga dengan peperangan Al-Ahzab. Peperangan ini berlaku dalam bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Ini menurut apa yang ditegaskan dengan kuat oleh Ibnu Ishaq, Urwah Bin Al-Zubair, Qatadah, Al-Baihaqi dan Jumhur Ulama Sirah dan dikatakan juga berlaku pada tahun keempat Hijrah. Tarikh ini ditegaskan oleh Musa bin Aqabah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diikuti oleh Malik.


Peperangan ini berpunca (sebagaimana yang diriwayatkan) daripada pengkhianatan kaum Yahudi dan tipu muslihat mereka. Mereka yang menyalakan api peperangan itu dan merekalah yang mengumpulkan barisan Musyirikin. Kerja jahat seperti ini tidak terbatas pada kaum Bani Nadhir yang telah diusir keluar dari Madinah sahaja malah kerja-kerja seperti ini turut dilakukan oleh Bani Quraizah sedangkan mereka masih terikat dengan perjanjian dengan kaum Muslimin dan tidak pula di dalam keadaan terancam sehingga mendesak mereka melanggar perjanjian dan ikatan mereka itu.


Di sini dapat kita mengambil sejumlah pengajaran dan pelajaran. Peristiwa ini merupakan persoalan yang paling jelas hingga ianya merupakan ungkapan sejarah yang terkenal di setiap masa dan tempat.Pengajaran dan Pelajaran

Pertama: Peperangan Khandaq ini merupakan peperangan pertama di dalam sejarah peperangan Arab dan Islam di mana kubu-kubu digali. Taktik peperangan cara ini hanya terkenal di kalangan bangsa-bangsa asing sahaja iaitu Farsi secara khusus dan orang yang mengemukakan kaedah ini di dalam peperangan ini ialah Salman Al-Farisi, dimana Rasulullah Sallahu 'alaihi Wasallam kagum dan tertarik dengan kaedah ini. Tidak lama kemudian, Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam pun menyeru sahabatnya melaksanakan cadangan itu.

Ini adalah sebahagian daripada beberapa dalil yang banyak yang menunjukkan bahawa hikmah itu barang kehilangan orang Mukmin:

"Hikmah itu adalah barangan yang hilang daripada orang-orang Mukmin. Di mana sahaja ditemuinya, dialah yang lebih berhak memilikinya."

Sesungguhnya syariat Islam membenarkan kaum Muslimin mengambil sesuatu yang baik daripada orang lain dengan syarat mereka (orang Islam) tidak mengikuti pegangan atau kepercayaan asing. Mereka boleh mengambil serta mengumpul seberapa banyak yang mungkin nilai-nilai kebaikan dan konsep-konsep yang berfaedah untuk diri mereka, di mana sahaja kedapatan dan di mana sahaja ia dapat diperolehi. Sebagai kaedah umum Islam di dalam konteks ini ialah supaya setiap Muslim tidak membantutkan akal bebasnya dan pemikirannya yang waras di dalam perjalanan hidupnya dan seluruh urusan dan halnya. Sekiranya ini rupabentuk seorang Muslim, sudah pasti tanpa keraguan lagi ianya tidak mungkin dicucuk tali pada hidungnya lalu hujung tali diserahkan kepada orang lain untuk memimpin ke mana sahaja mereka kehendaki tanpa kesedaran dan pandangan mata hatinya.


Seorang Muslim tidak mungkin membelakangkan sebarang prinsip atau kerja atau disiplin yang diterima oleh akal yang waras dan fikiran yang bebas lagi secocok dengan prinsip-prinsip syariat Islam, apatah lagi untuk melanggarnya dan tidak pula mahu memenatkan jiwanya untuk mengambil manfaatnya darinya.


Cara hidup inilah yang digariskan oleh Allah Subha Nahu Wa Ta'ala kepada individu Muslim yang sebenarnya turun-temurun dari satu asal-usul iaitu kemuliaan. Kemuliaan yang diciptakannya kepada manusia supaya berlandaskan nilai ini kerana Allah Taala mengendaki agar manusia ini menjadi pemerintah sekalian makhluk Allah. Melaksanakan ubudiyyah (perhambaan) diri kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala serta beriltizam dengan hukum-hukum syariatnya demi untuk menjamin agar terpelihara kemuliaan dan pemerintahan ini.Kedua: Di dalam babak di mana Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan para sahabat radiyaLlahu 'anhum bersama-sama menggali kubu parit "Khandaq" ternyata memberi suatu pengiktibaran yang paling agung sekali. Babak ini menyingkap sebahagian besar daripada hakikat persamaan yang diasaskan oleh masyarakat Islam di antara anggota-anggota masyarakatnya. Di samping itu ia juga mendedahkan bahawa keadilan dan persamaan sifat yang diasaskan itu bukanlah semata-mata slogan yang dihiaskan dari luar masyarakat itu lalu dipamerkan dalam satu bentuk yang menarik dan menawan, tetapi keadilan dan persamaan hak itu merupakan asas yang benar-benar terpancar darinya nilai dan prinsip Islamiyyah yang umum samada yang zahir maupun yang batin.


Saudara mendapati Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam tidak mengarahkan kaum Muslimin untuk menggali kubu, kemudian baginda pulang ke istananya memerhati dari atas menara kemajuan yang dijalankan dan seterusnya berehat sambil berenak-enakan sahaja dan tidak pula Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam datang untuk membuat perasmian dengan memegang ulu cangkul kemudian mencangkul sekali sebagai tanda memulakan kerja. Tetapi baginda Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah bersama-sama berhempas pulas memerah tenaga dengan seluruh kaum Muslimin sama seperti para sahabatnya. Mereka serentak bekerja dan bermadah dengan rajaz (seperti sajak) buat menambah semangat dan kecergasan. Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam pun turut bekerja bermadah, mereka termengah-mengah, kerana Allah mereka sanggup dahaga dan berlapar. Inilah dia hakikat menegakkan syariat Islam bagi melaksanakan prinsip persamaan di antara pemimpin dan yang dipimpin, antara kaya dan miskin, antara rakyat jelata dan amir. Malah saudara akan mendapati bahawa seluruh cabang syariat Islam ditegakkan di atas konsep ini.


Saya menasihatkan saudara agar tidak menyamakan konsep ini dengan sistem ciptaan manusia yang yang menyelewengkan cara hidup dan pemerintahan. Jauh sekali perbezaan di antara dua ini. Sumber keadilan dan persamaan dalam Islam ini berpunca daripada perhambaan dan penyerahan ubudiyyah kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. Ianya merupakan satu sifat yang menyeluruh bagi seluruh manusia, meletakkan mereka dalam satu saff (barisan) kedudukan dan pandangan sedangkan sistem ciptaan manusia merupakan keluhuran undang-undang dan pendapat majoriti atas segala yang lain tanpa memperhitung tabi'at dan kemunculan pendapat itu dan pencapaiannya.


Untuk yang demikian maka syariat Islam tidak sibuk dengan apa yang dinamakan pengkelasan (apartheid) untuk mana-mana akta, atau kelompok manusia tertentu. Demikian juga tidak ada motif dan sebab-sebab khusus kerana tabi'at dan sifat kehambaan dan ubudiyah itu melarutkan segala-galanya ini di samping menghapuskan segala keistimewaan itu sama sekali.


Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Jabir radiyaLlahu ‘anhu telah berkata di hari menggali kubu; “Kami telah direntangi oleh seketul batu pejal, sahabat-sahabat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan: “Ada batu pejal, ya Rasulullah yang merintangi penggali kubu.” Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: “Nanti aku pecahkannya,” kemudian baginda terus bangun sedangkan perut baginda diikat dengan batu (menahan lapar). “Tiga hari berturut-turut kami tidak menjamah makanan.” Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pemecah batu lalu dicangkulnya batu hingga menjadi hancur. Kemudian aku berkata: “Ya Rasulullah ‘alaihi Wasallam, izinkanlah kepadaku untuk pulang ke rumah," lepas itu aku berkata kepada isteriku: “Aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak boleh sabar lagi. Apakah engkau ada sesuatu untuk dimasak?" Jawabnya: “Aku ada biji-biji barli dan seekor kambing betina.” Aku pun menyembelih kambing dan mengisar biji-biji barli kemudian aku masakkan kambing di dalam periuk. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan tepung yang diuli sudah merekah manakala periuk masih di atas tungku lagi tetapi hampir-hampir masak. Aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Saya ada sedikit makanan, ayuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang dua lagi." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya: “Banyak mana makanan itu?” Aku pun ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Itu banyak, lagi baik. Katakan kepada isterimu jangan angkat turun periuk dan juga roti, biarkan di atas dapur hingga aku tiba. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada sekelian Muhajirin dan sekelian Ansar; “Ayuh bangun dari tempat kamu.” Di tengah jalan pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaung: “Wahai penggali-penggali kubu, ini dia Jabir telah menghidang makanan!” Ayuh kesemua kamu. Bila Jabir masuk ke dalam rumah lalu berkata: "Apa kata kamu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang bersama-sama Muhajirin dan Ansar dan orang-orang lain.” Bertanya isterinya: “Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertanyakan tentang makanan itu." Jawab Jabir, "Ya!" Lalu jawab isteri Jabir: “Allah dan RasulNya lebih mengetahui.”


Kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan baginda bersabda: “Ayuh masuk dan jangan teragak-agak.” Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mematah-matahkan roti dan meletakkan masakan daging di atasnya. Manakala periuk dan dapur memasak roti, masih bertambah apabila diambil sehingga sekelian yang datang kenyang dan masih banyak lagi bakinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada isteri Jabir: “Engkau makanlah hidangan yang baki kerana manusia ditimpa kelaparan.” (dalam riwayat yang lain pula kata Jabir: “Aku bersumpah demi Allah mereka telah memakan masakanku hingga kesemua mereka beredar tetapi periuk kami masih penuh seperti asalnya dan tepung kami masih boleh dibuat roti lagi.” )Pengajaran dan Pelajaran

Di dalam babak ini juga tersirat pengajaran dan pengiktibaran yang menyingkap satu gambaran kesetiaan yang teradun di dalam peribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa saudara melihat betapa kecintaan baginda terhadap sahabatnya dan berkasihan-belas ke atas mereka di samping memberi gambaran yang lain mengenai perkara-perkara luar biasa dan mukjizat yang dikurniakan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala kepada Nabi-Nya.

Adapun gambaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam babak ini, kelaparan yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa bekerja bersama-sama para sahabatnya hingga baginda terpaksa menahan pedih perut kerana terlalu lapar. Perhatikanlah apakah tujuannya hingga membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup menanggung kesusahan sebegitu rupa? Apakah ini kerana ingin menjadi pemimpin? Atau apakah ini keinginan mengumpul harta kekayaan dan kekuasaan atau satu impian inginkan para pengikut dan penyokong di sekelilingnya? Segala keinginan dan cita-cita demikian adalah amat bertentangan dengan segala yang dialami selama ini. Nyatalah jauh sekali seorang lelaki yang mencintai dan memburu pangkat, kuasa atau kekayaan mampu bersabar menanggung kesengsaraan seperti ini. Adapun yang membawa baginda bersabar menanggung dan mengalami segala-galanya ini tidak lain daripada rasa tanggungjawab terhadap risalah dan amanah yang ditaklifkan (diamanahkan) untuk disampaikan dan berjalan membawa tugas yang berat melalui jalan-jalan yang panjang yang memang tabiatnya sedemikian. Itulah dia peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpapar dalam kerja-kerja yang dilakukannya bersama para sahabatnya khusus semasa menggali kubu “khandak”.


Manakala gambaran kecintaannya yang tidak dapat dibayangkan dengan kata-kata terlihat apabila baginda mengajak seluruh sahabatnya menikmati masakan Jabir yang dikhususkan kepada baginda dan beberapa orang sahabat.


Apa yang mendesak Jabir menjemput Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ialah setelah didapati bahawa baginda mengalami kelaparan yang amat sangat sehingga terpaksa mengikat batu-batu pada perut baginda. Oleh kerana Jabir tidak mempunyai simpanan makanan kecuali cukup untuk beberapa orang sahaja, terpaksalah beliau membataskan jemputan ini kepada sebilangan orang sahaja sesuai dengan kadar makanan yang ada. Tetapi bagaimana mungkin Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam sampai hati meninggalkan para sahabatnya yang sama-sama bekerja keras sedangkan perut-perut mereka memulas kelaparan. Belas kasihan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam kepada sahabatnya mengatasi kasihan belas ibu ke atas anak-anaknya.


Apa yang dikatakan mukjizat luar biasa di dalam kisah ini ialah kambing kecil Jabir radiyallahu 'anhu tadi bertukar menjadi makanan yang berlimpahan, mengenyangkan beratus-ratus para sahabat dan masih berbaki. Sesungguhnya mukjizat yang luar biasa yang menakjubkan ini merupakan penghargaan Ilahi kepada baginda bagi menggambarkan kesayangan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam terhadap sahabat-sahabatnya.


Rujukan: Fiqh As-Sirah, Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti
This entry was posted in :

Monday, June 22, 2009


( Email yang di forward oleh kenalan, untuk perkongsian dan penilaian )

Sebelum ini heboh diperkatakan tentang kebocoran maklumat-maklumat peribadi mereka yang mempunyai akaun facebook.

Tahukah anda bahawa Facebook telah berjaya mengaut keuntungan sebanyak USD300 juta pada tahun 2008? Ini tidak menghairankan kerana ia disokong oleh 140 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan sejumlah 8.5 juta foto dimuat turun setiap hari.

Tahukah anda bahawa pengasas Facebook, iaitu Mark Zuckerberg dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi-Amerika dan dibesarkan di Dobbs Ferry, Westchester County, New York?

Tahukah anda bahawa Mark Zuckerberg semasa menuntut di Universiti Harvard telah menggodam laman sesawang universiti untuk mendapatkan profail peribadi para pelajar tanpa kebenaran mereka? Maka, adakah jaminan terhadap profail peribadi para pelanggan Facebook tatkala kini beliau adalah merupakan CEO-nya?
Tahukah anda bahawa Majalah Time telah mengiktiraf Zuckerberg dalam ranking ke 52 daripada 101 tokoh sebagai antara 'tokoh paling berpengaruh dunia 2008′, iaitu sebaris dengan nama besar Barrack Obama dan Dalai Lama?


Tahukah anda bahawa majalah Forbes Top400 telah menyenaraikan Mark Zuckerberg sebagai individu ke-321 terkaya Amerika daripada 400 individu lain pada 2008? Namun apa yang lebih penting, Zuckerberg merupakan individu termuda pernah disenaraikan Forbes, ketika usianya baru mencecah 24 tahun dengan kekayaan peribadi sebanyak USD1..5 billion.


Tahukah anda bahawa Mark Zuckerberg, CEO Facebook adalah merupakan seorang ahli aktif kepada sebuah pertubuhan persaudaraan Yahudi Amerika Utara, Alpha Epsilon Pi Fraternity (AEPi)?

Sedikit Info tentang AEPi:

1) Diasaskan untuk membantu lelaki Yahudi mencari pasangan Yahudinya.
2) Ia juga bertujuan untuk mengekal dan menguatkan hubungan sesama Yahudi diperingkat sekolah tinggi dan di bidang pekerjaan nanti...
3) Mengekalkan idealisme Yahudi supaya terjaga di sudut nilai, etika, dan menyiapkan peserta untuk menjadi pemimpin negara dan organisasi Yahudi pada masa depan dan dalam pelbagai lapangan bidang profesional.
4) Mark Zuckerberg termasuk dalam senarai alumni AEPi yang masyhur namanya.
5) AEPi berkait secara langsung dengan Israel melalui Ikatan Inisiatif Israel
6) AEPi sangat berkait rapat dengan kebanyakan pertubuhan Yahudi/Zionis antarabangsa seperti AIPAC, Hillel, Israel on Campus Coalition, Aish HaTorah, Chabad on Campus, Hasbara Fellowships, B'inai Brith International, Shaare Zedek, Chai Lifeline, Holocaust Museum, dan Gift of Life.

Dan tahukah anda bahawa keuntungan Facebook datang daripada iklan-iklan yang dipapar. Semakin banyak pengguna dan pengunjung Facebook, maka semakin banyak pulalah keuntungannya. Pergi ke manakah pula semua keuntungan tersebut?

Persoalan paling besar di sini ialah, adakah keuntungan besar yang diperolehi oleh Facebook turut digunakan untuk membiayai dana perang Israel menentang umat Islam di Gaza, Palestin dan umat Islam di seluruh dunia?

Latarbelakakng Facebook : Fikir-fikirkan...


( Email yang di forward oleh kenalan, untuk perkongsian dan penilaian )

Sebelum ini heboh diperkatakan tentang kebocoran maklumat-maklumat peribadi mereka yang mempunyai akaun facebook.

Tahukah anda bahawa Facebook telah berjaya mengaut keuntungan sebanyak USD300 juta pada tahun 2008? Ini tidak menghairankan kerana ia disokong oleh 140 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan sejumlah 8.5 juta foto dimuat turun setiap hari.

Tahukah anda bahawa pengasas Facebook, iaitu Mark Zuckerberg dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi-Amerika dan dibesarkan di Dobbs Ferry, Westchester County, New York?

Tahukah anda bahawa Mark Zuckerberg semasa menuntut di Universiti Harvard telah menggodam laman sesawang universiti untuk mendapatkan profail peribadi para pelajar tanpa kebenaran mereka? Maka, adakah jaminan terhadap profail peribadi para pelanggan Facebook tatkala kini beliau adalah merupakan CEO-nya?
Tahukah anda bahawa Majalah Time telah mengiktiraf Zuckerberg dalam ranking ke 52 daripada 101 tokoh sebagai antara 'tokoh paling berpengaruh dunia 2008′, iaitu sebaris dengan nama besar Barrack Obama dan Dalai Lama?


Tahukah anda bahawa majalah Forbes Top400 telah menyenaraikan Mark Zuckerberg sebagai individu ke-321 terkaya Amerika daripada 400 individu lain pada 2008? Namun apa yang lebih penting, Zuckerberg merupakan individu termuda pernah disenaraikan Forbes, ketika usianya baru mencecah 24 tahun dengan kekayaan peribadi sebanyak USD1..5 billion.


Tahukah anda bahawa Mark Zuckerberg, CEO Facebook adalah merupakan seorang ahli aktif kepada sebuah pertubuhan persaudaraan Yahudi Amerika Utara, Alpha Epsilon Pi Fraternity (AEPi)?

Sedikit Info tentang AEPi:

1) Diasaskan untuk membantu lelaki Yahudi mencari pasangan Yahudinya.
2) Ia juga bertujuan untuk mengekal dan menguatkan hubungan sesama Yahudi diperingkat sekolah tinggi dan di bidang pekerjaan nanti...
3) Mengekalkan idealisme Yahudi supaya terjaga di sudut nilai, etika, dan menyiapkan peserta untuk menjadi pemimpin negara dan organisasi Yahudi pada masa depan dan dalam pelbagai lapangan bidang profesional.
4) Mark Zuckerberg termasuk dalam senarai alumni AEPi yang masyhur namanya.
5) AEPi berkait secara langsung dengan Israel melalui Ikatan Inisiatif Israel
6) AEPi sangat berkait rapat dengan kebanyakan pertubuhan Yahudi/Zionis antarabangsa seperti AIPAC, Hillel, Israel on Campus Coalition, Aish HaTorah, Chabad on Campus, Hasbara Fellowships, B'inai Brith International, Shaare Zedek, Chai Lifeline, Holocaust Museum, dan Gift of Life.

Dan tahukah anda bahawa keuntungan Facebook datang daripada iklan-iklan yang dipapar. Semakin banyak pengguna dan pengunjung Facebook, maka semakin banyak pulalah keuntungannya. Pergi ke manakah pula semua keuntungan tersebut?

Persoalan paling besar di sini ialah, adakah keuntungan besar yang diperolehi oleh Facebook turut digunakan untuk membiayai dana perang Israel menentang umat Islam di Gaza, Palestin dan umat Islam di seluruh dunia?

Thursday, June 18, 2009

Para pemuda hendaklah menyedari bahawa mereka harus menjadi kelompok yang mampu mempamerkan nilai-nilai Islam secara utuh bagi masyarakat, iaitu:

1. Mereka menjadi generasi yang hidup qalbunya kerana senantiasa dekat dengan al-Qur’an, dan tenang dengan zikrullah,

“(iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar Ra’d [13]: 28)

Dan bukan generasi yang berhati batu akibat jauh dari nilai-nilai Islam, sebagaimana firman Allah swt.:

“… dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al Hadiid [57]: 16)

ataupun generasi bangkai bernyawa yang tidak bermanfaat tetapi menebar bau busuk kemana-mana. Firman Allah swt:

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al An’am [6]: 122)

2. Dalam menghadapi kesulitan dan tentangan, maka para pemuda harus sabar dan terus berjuang menegakkan Islam, hendaklah mereka berprinsip bahawa jika cintanya kepada Allah SWT benar, semua masalah akan dapat diharungi.

3. Dalam perjuangan, jika yang menjadi ukurannya adalah keredhaan manusia maka akan terasa berat, tetapi jika ukurannya keredhaan Allah SWT maka apalah ertinya dunia ini. Allah swt. berfirman,:

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An Nahl [16]: 96)

Generasi yang Bekerja dan Aktif Berdakwah

Islam memandang posisi pemuda di masyarakat bukan sebagai kelompok pengekor yang sekadar berpofa-foya, membuang masa dengan aktiviti-aktiviti yang bersifat hura-hura dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya Islam menaruh harapan yang besar kepada para pemuda untuk menjadi pelopor dan nadi penggerak dakwah Islam. Pemuda adalah kelompok masyarakat yang memiliki pelbagai kelebihan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, diantaranya adalah bahawa mereka relatif masih bersih dari pencemaran (baik aqidah maupun pemikiran), mereka memiliki semangat yang kuat dan kemampuan mobiliti yang tinggi.

Para musuh Islam sangat menyedari akan hal tersebut, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mematikan potensi yang besar tersebut dari awalnya dan menghancurkan para pemuda dengan berbagai kegiatan yang laghwun (bersifat santai dan melalaikan), dan bahkan destruktif.

Pemuda yang baik adalah pemuda yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mereka beramal/bekerja dengan didasari dengan keimanan/aqidah yang benar

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?’” (QS Haa Miim [41]: 33)

2. Mereka selalu bekerja membangun masyarakat

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” (QS Al Kahfi [18]: 7)

3. Dan mereka memahami bahawa orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat dan masyarakatnya,

“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” (QS At Taubah [9]: 105).

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan memuliakan para pemuda, al-Qur’an menceritakan tentang potret pemuda ashaabul kahfi sebagai kelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan majoriti kaumnya yang menyimpang dari agama Allah SWT, sehingga Allah SWT menyelamatkan para pemuda tersebut dengan menidurkan mereka, kemudian mereka dibangunkan kembali namun keimanan mereka tetap utuh dan yakin dengan janji Allah swt.

”(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (QS 18/10).

Kisah pemuda ashaabul ukhdud dalam al-Qur’an juga menceritakan tentang pemuda yang tegar dalam keimanannya kepada Allah SWT sehingga menyebabkan ramai masyarakatnya yang beriman dan membuat penguasa mereka murka sehingga ratusan orang dibinasakan dengan diceburkan ke dalam parit berisi api yang bergejolak (sabab nuzul QS ). Dan masih banyak lagi contoh-contoh kisah para pemuda lainnya, diantaranya bahawa majoriti dari assabiquunal awwaluun (orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW) adalah para pemuda (Abubakar ra masuk Islam pada usia 32 tahun, Umar ra 35 th, Ali ra 9 th, Utsman ra 30 th, dan para sahabat yang lain).

Sifat-sifat yang menyebabkan para pemuda tersebut dicintai Allah SWT dan mendapatkan darjat yang tinggi sehingga kisahnya diabadikan dalam al-Qur’an dan dibaca oleh jutaan manusia dari masa ke masa, adalah sebagai berikut :

1. Kerana mereka selalu menyeru pada al-haq

”Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.”(QS 7/181)

2. Mereka mencintai Allah SWT, maka Allah SWT mencintai mereka

”Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS 5/54)

3. Mereka saling melindungi, menegakkan shalat

”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS 9/71)

dan tidak sebagaimana para pemuda yang menjadi musuh Allah SWT

”Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS 9/67)

Mereka adalah para pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah SWT 20. ”(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,” (QS 13/20)

Mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban diri dan harta mereka untuk kepentingan Islam
”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS 49/15)Pemuda Idaman Islam

Para pemuda hendaklah menyedari bahawa mereka harus menjadi kelompok yang mampu mempamerkan nilai-nilai Islam secara utuh bagi masyarakat, iaitu:

1. Mereka menjadi generasi yang hidup qalbunya kerana senantiasa dekat dengan al-Qur’an, dan tenang dengan zikrullah,

“(iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar Ra’d [13]: 28)

Dan bukan generasi yang berhati batu akibat jauh dari nilai-nilai Islam, sebagaimana firman Allah swt.:

“… dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al Hadiid [57]: 16)

ataupun generasi bangkai bernyawa yang tidak bermanfaat tetapi menebar bau busuk kemana-mana. Firman Allah swt:

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al An’am [6]: 122)

2. Dalam menghadapi kesulitan dan tentangan, maka para pemuda harus sabar dan terus berjuang menegakkan Islam, hendaklah mereka berprinsip bahawa jika cintanya kepada Allah SWT benar, semua masalah akan dapat diharungi.

3. Dalam perjuangan, jika yang menjadi ukurannya adalah keredhaan manusia maka akan terasa berat, tetapi jika ukurannya keredhaan Allah SWT maka apalah ertinya dunia ini. Allah swt. berfirman,:

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An Nahl [16]: 96)

Generasi yang Bekerja dan Aktif Berdakwah

Islam memandang posisi pemuda di masyarakat bukan sebagai kelompok pengekor yang sekadar berpofa-foya, membuang masa dengan aktiviti-aktiviti yang bersifat hura-hura dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya Islam menaruh harapan yang besar kepada para pemuda untuk menjadi pelopor dan nadi penggerak dakwah Islam. Pemuda adalah kelompok masyarakat yang memiliki pelbagai kelebihan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, diantaranya adalah bahawa mereka relatif masih bersih dari pencemaran (baik aqidah maupun pemikiran), mereka memiliki semangat yang kuat dan kemampuan mobiliti yang tinggi.

Para musuh Islam sangat menyedari akan hal tersebut, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mematikan potensi yang besar tersebut dari awalnya dan menghancurkan para pemuda dengan berbagai kegiatan yang laghwun (bersifat santai dan melalaikan), dan bahkan destruktif.

Pemuda yang baik adalah pemuda yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mereka beramal/bekerja dengan didasari dengan keimanan/aqidah yang benar

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?’” (QS Haa Miim [41]: 33)

2. Mereka selalu bekerja membangun masyarakat

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” (QS Al Kahfi [18]: 7)

3. Dan mereka memahami bahawa orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat dan masyarakatnya,

“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” (QS At Taubah [9]: 105).

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan memuliakan para pemuda, al-Qur’an menceritakan tentang potret pemuda ashaabul kahfi sebagai kelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan majoriti kaumnya yang menyimpang dari agama Allah SWT, sehingga Allah SWT menyelamatkan para pemuda tersebut dengan menidurkan mereka, kemudian mereka dibangunkan kembali namun keimanan mereka tetap utuh dan yakin dengan janji Allah swt.

”(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (QS 18/10).

Kisah pemuda ashaabul ukhdud dalam al-Qur’an juga menceritakan tentang pemuda yang tegar dalam keimanannya kepada Allah SWT sehingga menyebabkan ramai masyarakatnya yang beriman dan membuat penguasa mereka murka sehingga ratusan orang dibinasakan dengan diceburkan ke dalam parit berisi api yang bergejolak (sabab nuzul QS ). Dan masih banyak lagi contoh-contoh kisah para pemuda lainnya, diantaranya bahawa majoriti dari assabiquunal awwaluun (orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW) adalah para pemuda (Abubakar ra masuk Islam pada usia 32 tahun, Umar ra 35 th, Ali ra 9 th, Utsman ra 30 th, dan para sahabat yang lain).

Sifat-sifat yang menyebabkan para pemuda tersebut dicintai Allah SWT dan mendapatkan darjat yang tinggi sehingga kisahnya diabadikan dalam al-Qur’an dan dibaca oleh jutaan manusia dari masa ke masa, adalah sebagai berikut :

1. Kerana mereka selalu menyeru pada al-haq

”Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.”(QS 7/181)

2. Mereka mencintai Allah SWT, maka Allah SWT mencintai mereka

”Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS 5/54)

3. Mereka saling melindungi, menegakkan shalat

”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS 9/71)

dan tidak sebagaimana para pemuda yang menjadi musuh Allah SWT

”Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS 9/67)

Mereka adalah para pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah SWT 20. ”(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,” (QS 13/20)

Mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban diri dan harta mereka untuk kepentingan Islam
”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS 49/15)Sunday, June 14, 2009


Muqaddimah

Dalam realiti kini aktiviti-aktiviti maksiat telah dimanipulasikan menjadi simbol kemajuan dan kemodenan. Manusia yang bernama muslim tidak lagi berkesempatan untuk berfikir amal baik apakah yang perlu dipersiapkan untuk hari esok. Mereka sering berfikir aktiviti leka apakah yang hendak dilakukan untuk menghabiskan masa siang dan malam. Rata-rata yang mengaku muslim dibelenggu oleh nafsu syaithan. Keperibadian mereka larut dalam budaya dan cara hidup barat.

Musuh Islam yang sentiasa bekerja keras

Musuh Islam dari barat, secara terus menerus dan agresif, menanamkan nilai-nilai dan budaya jahiliyyah ke dalam jiwa umat Islam. Jiwa umat Islam dipupuk supaya merasai ‘rendah diri’ . Dengan da’yah yang sistematik, misalnya melalui media cetak dan elektronik, ditanamkan satu pandangan bahawa apa-apa yang datang dari Islam adalah kuno dan tidak sesuai dengan zaman. Atau pun, apa yang datang dari Islam dianggap ganas dan ekstrim. Sedangkan apa yang datang dari barat dianggap baik, maju dan moden.

Tidak sedikit umat Islam di pelbagai belahan bumi telah merasa asing terhadap nilai-nilai Islam dan cara hidupnya. Pada masa yang sama, mereka berjinak dengan cara atau gaya hidup barat. Bahkan, lebih jauh dari itu, umat Islam merasa bangga dengan budaya barat. Perhatikanlah dalam realiti kini, siapakah yang memenuhi panggung-panggung wayang? Siapakah yang melepak dan berpeleseran di tepi-tepi bangunan membeli belah? Siapakah yang kerap berkunjung ke pusat-pusat hiburan? Siapakah yang ramai menghisap rokok? Siapakah yang ramai menagih dadah? Siapakah yang membuang anak luar nikah hidup-hidup? Siapakah yang sering menjadi ‘kutu-kutu’ malam bersama-sama dengan motosikal-motosikal mereka? Siapakah yang paling ramai tercicir dalam pelajaran? Siapakah yang paling terkehadapan menentang perlaksanaan hukum-hukum Islam? Jawapannya jelas iaitu Umat Islam.

Usaha-usaha pembaratan

Di awal usaha gerakan pembaratan ialah supaya umat Islam merasa ragu-ragu dan asing terhadap din mereka sendiri dan di hujung gerakan pembaratan ialah kristianisasi (riddah). Dengan kata lain, merosakkan aqidah umat Islam.

Antara serangan barat terhadap umat Islam adalah:

1. Menghalang tertegaknya kesatuan umat Islam dengan cara menghalang kekhalifahan Islam. Sekaligus, barat berusaha memperdalamkan perasaan kebangsaan dan kedaerahan di kalangan umat Islam.

2. Menegakkan pendidikan dengan sistem ‘co-education’ yang mencampurkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam sebuah sekolah atau dalam sebuah bilik darjah. Ini mendedahkan umat Islam kepada fitnah.

3. Melaksanakan sistem riba dalam ekonomi dan menghancurkan harta kekayaan umat Islam.

4. Memansukhkan undang-undang Rabbani yang berdasarkan syari’at Islam, dan memaksa perlaksanaan undang-undang rekaan manusia yang meruntuhkan akhlak dan menghancurkan keluarga muslim.

5. Merosakkan ikatan kekeluargaan, merobohkan nilai-nilai sosial dan meransang umat Islam mengamalkan akhlak serba boleh (tanpa batasan). Juga menggalakkan hidup berpecah-belah dan menghapuskan keperibadian insan yang soleh.

6. Memecah-belahkan daerah-daerah Islam dan menanamkan unsur-unsur asing di hati umatnya.

7. Menulis kembali sejarah Islam berdasarkan kaca mata barat yang bersifat kebendaan.

8. Membangkitkan rasa kebanggaan kedaerahan, kebangsaan dan kesukuan serta menghidupkan kembali sejarah kuno sebelum Islam.

9. Menyebarkan semangat materialisma, mengenengahkan teori darwin sebagai pintu kepada atheisma dan menanamkan rasa ragu-ragu terhadap ajaran Islam mengenai asal usul kejadian manusia menurut Al Qur’an.

10. Menyebarluaskan fahaman materialisma dalam hubungan antara manusia dan kehidupan sosial menurut teori Freud (mengenai dorongan seksual) dan teori Marxis (mengenai dorongan isi perut) serta menggambarkan manusia sebagai binatang yang dikuasai oleh nalurinya.

11. Mematikan bahasa Arab kerana ia adalah bahasa Al Qur’an.

12. Menafikan keunggulan kaum muslimin dalam sejarah peradaban manusia.

13. Memaksa manusia memahami dan meyakini falsafah-falsafah materialisma seperti dialektika, permissivisma, eksistensialisma dan materialisma. Yang mana falsafah-falsafah ini menyemarakkan perasaan dengki, hawa nafsu dan angan-angan panjang. Juga, falsafah-falsafah ini mengingkari terhadap sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pancaindera (atau yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal).

14. Mengingkari agama dengan menganggapnya sebagai perkara yang membawa kemunduran hidup dan ketinggalan dari segi kemajuan sosial. Memisahkan Islam dengan politik dan akhlak manusia. Juga, menyerang akidah Islam dan nilai-nilainya.

15. Menyebarluaskan perpecahan dan permusuhan antara agama-agama dan ras-ras manusia.

Tujuan proses pembaratan terhadap umat Islam adalah:

1. Agar kaum muslimin menerima gaya hidup barat dan jahil terhadap sistem hidup Rabbani.

2. Agar kekuatan kaum muslimin lumpuh serta tidak berupaya lagi untuk menegakkan kembali peradaban Islam dalam ertikata sebenar.

Langkah-langkah menangkis serangan barat

Untuk menangkis gerakan pembaratan terhadap umat Islam, maka antara langkah penting yang perlu diambil adalah:

1. Menyebarluaskan da’wah Islamiyyah

Da’wah Islamiyyah yang menerangkan Islam berdasarkan sumber-sumber yang muktabar perlu di utarakan kepada masyarakat melalui pelbagai wasilah yang munasabah. Ketahanan jiwa umat perlu dibina dengan wa’ Islami yang sebenar. Hati dan ‘aqal masyarakat perlu diselamatkan daripada racun yang disebarkan oleh musuh.

Satu hakikat yang tidak dapat disangkal bahawa kejayaan gerakan pembaratan selama ini adalah lantaran jiwa umat Islam yang lemah. ‘Aqal dan ruh umat kosong daripada ajaran Islam sebenar.

2. Melaksanakan Tarbiyyah Islamiyyah

Tarbiyyah Islamiyyah untuk membentuk individu-individu muslim perlu dilaksanakan melalui pelbagai program. Individu-individu muslim yang soleh adalah umpama batu bata yang akan membangunkan bangunan Islam serta mampu untuk menangkis serangan musuh-musuh Islam.

Begitu juga kurikulum Tarbiyyah Islamiyyah perlu dibina akan dapat dijalankan di sekolah-sekolah. Pelajar-pelajar dididik dalam bidang aqidah, syar’iah dan akhlak. Tarbiyyah Islamiyyah bukan sekadar menjadikan Islam sebagai pengetahuan sahaja, tetapi juga melahirkan keyakinan dan amal Islami dalam kehidupan harian.

3. Mengenengahkan Islam melalui media massa

Pekerja-pekerja Islam perlu memberi perhatian terhadap media massa. Seharusnya, pihak Islam mempunyai pusat maklumatnya sendiri yang dikendalikan oleh tenaga-tenaga mahir yang ikhlas dan mampu menyingkap pelbagai bahaya tersembunyi dalam da’yah yang disiarkan oleh musuh-musuh Islam.

4. Membina kesatuan umat Islam

Sewajarnya umat Islam berusaha ke arah kesatuan dan penyelarasan sehingga dapat berdikari dalam pelbagai bidang kehidupan. Pergantungan kepada pihak musuh, baik dalam aspek politik, ekonomi mahu pun mana-mana keperluan hidup, akan hanya mengundang kelemahan dan perpecahan. Musuh-musuh akan mengambil kesempatan daripada kelemahan dan perpecahan itu untuk campur tangan dan, seterusnya, merosakkan urusan umat Islam.

Penutup

Di samping langkah-langkah di atas diambil untuk berhadapan dengan gerakan pembaratan oleh musuh-musuh Islam, umat Islam juga perlu berwaspada dan berhati-hati dalam menerima sesuatu yang datang dari luar. Jangan terjadi, dengan beralasan kepada sikap ‘toleransi dan terbuka’, maka gerakan-gerakan yang merosakkan aqidah Islam dibiarkan begitu sahaja hingga boleh membawa kepada gejala riddah.

MENANGKIS SERANGAN BARAT TERHADAP UMAT ISLAM


Muqaddimah

Dalam realiti kini aktiviti-aktiviti maksiat telah dimanipulasikan menjadi simbol kemajuan dan kemodenan. Manusia yang bernama muslim tidak lagi berkesempatan untuk berfikir amal baik apakah yang perlu dipersiapkan untuk hari esok. Mereka sering berfikir aktiviti leka apakah yang hendak dilakukan untuk menghabiskan masa siang dan malam. Rata-rata yang mengaku muslim dibelenggu oleh nafsu syaithan. Keperibadian mereka larut dalam budaya dan cara hidup barat.

Musuh Islam yang sentiasa bekerja keras

Musuh Islam dari barat, secara terus menerus dan agresif, menanamkan nilai-nilai dan budaya jahiliyyah ke dalam jiwa umat Islam. Jiwa umat Islam dipupuk supaya merasai ‘rendah diri’ . Dengan da’yah yang sistematik, misalnya melalui media cetak dan elektronik, ditanamkan satu pandangan bahawa apa-apa yang datang dari Islam adalah kuno dan tidak sesuai dengan zaman. Atau pun, apa yang datang dari Islam dianggap ganas dan ekstrim. Sedangkan apa yang datang dari barat dianggap baik, maju dan moden.

Tidak sedikit umat Islam di pelbagai belahan bumi telah merasa asing terhadap nilai-nilai Islam dan cara hidupnya. Pada masa yang sama, mereka berjinak dengan cara atau gaya hidup barat. Bahkan, lebih jauh dari itu, umat Islam merasa bangga dengan budaya barat. Perhatikanlah dalam realiti kini, siapakah yang memenuhi panggung-panggung wayang? Siapakah yang melepak dan berpeleseran di tepi-tepi bangunan membeli belah? Siapakah yang kerap berkunjung ke pusat-pusat hiburan? Siapakah yang ramai menghisap rokok? Siapakah yang ramai menagih dadah? Siapakah yang membuang anak luar nikah hidup-hidup? Siapakah yang sering menjadi ‘kutu-kutu’ malam bersama-sama dengan motosikal-motosikal mereka? Siapakah yang paling ramai tercicir dalam pelajaran? Siapakah yang paling terkehadapan menentang perlaksanaan hukum-hukum Islam? Jawapannya jelas iaitu Umat Islam.

Usaha-usaha pembaratan

Di awal usaha gerakan pembaratan ialah supaya umat Islam merasa ragu-ragu dan asing terhadap din mereka sendiri dan di hujung gerakan pembaratan ialah kristianisasi (riddah). Dengan kata lain, merosakkan aqidah umat Islam.

Antara serangan barat terhadap umat Islam adalah:

1. Menghalang tertegaknya kesatuan umat Islam dengan cara menghalang kekhalifahan Islam. Sekaligus, barat berusaha memperdalamkan perasaan kebangsaan dan kedaerahan di kalangan umat Islam.

2. Menegakkan pendidikan dengan sistem ‘co-education’ yang mencampurkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam sebuah sekolah atau dalam sebuah bilik darjah. Ini mendedahkan umat Islam kepada fitnah.

3. Melaksanakan sistem riba dalam ekonomi dan menghancurkan harta kekayaan umat Islam.

4. Memansukhkan undang-undang Rabbani yang berdasarkan syari’at Islam, dan memaksa perlaksanaan undang-undang rekaan manusia yang meruntuhkan akhlak dan menghancurkan keluarga muslim.

5. Merosakkan ikatan kekeluargaan, merobohkan nilai-nilai sosial dan meransang umat Islam mengamalkan akhlak serba boleh (tanpa batasan). Juga menggalakkan hidup berpecah-belah dan menghapuskan keperibadian insan yang soleh.

6. Memecah-belahkan daerah-daerah Islam dan menanamkan unsur-unsur asing di hati umatnya.

7. Menulis kembali sejarah Islam berdasarkan kaca mata barat yang bersifat kebendaan.

8. Membangkitkan rasa kebanggaan kedaerahan, kebangsaan dan kesukuan serta menghidupkan kembali sejarah kuno sebelum Islam.

9. Menyebarkan semangat materialisma, mengenengahkan teori darwin sebagai pintu kepada atheisma dan menanamkan rasa ragu-ragu terhadap ajaran Islam mengenai asal usul kejadian manusia menurut Al Qur’an.

10. Menyebarluaskan fahaman materialisma dalam hubungan antara manusia dan kehidupan sosial menurut teori Freud (mengenai dorongan seksual) dan teori Marxis (mengenai dorongan isi perut) serta menggambarkan manusia sebagai binatang yang dikuasai oleh nalurinya.

11. Mematikan bahasa Arab kerana ia adalah bahasa Al Qur’an.

12. Menafikan keunggulan kaum muslimin dalam sejarah peradaban manusia.

13. Memaksa manusia memahami dan meyakini falsafah-falsafah materialisma seperti dialektika, permissivisma, eksistensialisma dan materialisma. Yang mana falsafah-falsafah ini menyemarakkan perasaan dengki, hawa nafsu dan angan-angan panjang. Juga, falsafah-falsafah ini mengingkari terhadap sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pancaindera (atau yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal).

14. Mengingkari agama dengan menganggapnya sebagai perkara yang membawa kemunduran hidup dan ketinggalan dari segi kemajuan sosial. Memisahkan Islam dengan politik dan akhlak manusia. Juga, menyerang akidah Islam dan nilai-nilainya.

15. Menyebarluaskan perpecahan dan permusuhan antara agama-agama dan ras-ras manusia.

Tujuan proses pembaratan terhadap umat Islam adalah:

1. Agar kaum muslimin menerima gaya hidup barat dan jahil terhadap sistem hidup Rabbani.

2. Agar kekuatan kaum muslimin lumpuh serta tidak berupaya lagi untuk menegakkan kembali peradaban Islam dalam ertikata sebenar.

Langkah-langkah menangkis serangan barat

Untuk menangkis gerakan pembaratan terhadap umat Islam, maka antara langkah penting yang perlu diambil adalah:

1. Menyebarluaskan da’wah Islamiyyah

Da’wah Islamiyyah yang menerangkan Islam berdasarkan sumber-sumber yang muktabar perlu di utarakan kepada masyarakat melalui pelbagai wasilah yang munasabah. Ketahanan jiwa umat perlu dibina dengan wa’ Islami yang sebenar. Hati dan ‘aqal masyarakat perlu diselamatkan daripada racun yang disebarkan oleh musuh.

Satu hakikat yang tidak dapat disangkal bahawa kejayaan gerakan pembaratan selama ini adalah lantaran jiwa umat Islam yang lemah. ‘Aqal dan ruh umat kosong daripada ajaran Islam sebenar.

2. Melaksanakan Tarbiyyah Islamiyyah

Tarbiyyah Islamiyyah untuk membentuk individu-individu muslim perlu dilaksanakan melalui pelbagai program. Individu-individu muslim yang soleh adalah umpama batu bata yang akan membangunkan bangunan Islam serta mampu untuk menangkis serangan musuh-musuh Islam.

Begitu juga kurikulum Tarbiyyah Islamiyyah perlu dibina akan dapat dijalankan di sekolah-sekolah. Pelajar-pelajar dididik dalam bidang aqidah, syar’iah dan akhlak. Tarbiyyah Islamiyyah bukan sekadar menjadikan Islam sebagai pengetahuan sahaja, tetapi juga melahirkan keyakinan dan amal Islami dalam kehidupan harian.

3. Mengenengahkan Islam melalui media massa

Pekerja-pekerja Islam perlu memberi perhatian terhadap media massa. Seharusnya, pihak Islam mempunyai pusat maklumatnya sendiri yang dikendalikan oleh tenaga-tenaga mahir yang ikhlas dan mampu menyingkap pelbagai bahaya tersembunyi dalam da’yah yang disiarkan oleh musuh-musuh Islam.

4. Membina kesatuan umat Islam

Sewajarnya umat Islam berusaha ke arah kesatuan dan penyelarasan sehingga dapat berdikari dalam pelbagai bidang kehidupan. Pergantungan kepada pihak musuh, baik dalam aspek politik, ekonomi mahu pun mana-mana keperluan hidup, akan hanya mengundang kelemahan dan perpecahan. Musuh-musuh akan mengambil kesempatan daripada kelemahan dan perpecahan itu untuk campur tangan dan, seterusnya, merosakkan urusan umat Islam.

Penutup

Di samping langkah-langkah di atas diambil untuk berhadapan dengan gerakan pembaratan oleh musuh-musuh Islam, umat Islam juga perlu berwaspada dan berhati-hati dalam menerima sesuatu yang datang dari luar. Jangan terjadi, dengan beralasan kepada sikap ‘toleransi dan terbuka’, maka gerakan-gerakan yang merosakkan aqidah Islam dibiarkan begitu sahaja hingga boleh membawa kepada gejala riddah.

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah