Monday, April 23, 2012Sabda Rasulullah SAW:

“Barangsiapa akhirat menjadi obsesinya, maka Allah menjadikan semua urusannya lancar, hatinya kaya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan, barangsiapa dunia menjadi obsesinya, maka Allah mengacaukan semua urusannya, menjadikannya miskin dan dunia datang kepadanya sebatas yang ditakdirkan untuknya.” Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih

Barangsiapa akhirat menjadi kesibukan utamanya dan obsesinya (tujuan), maka setiap hari ia ingat perjalanan hidupnya kelak, apa pun yang ia lihat di dunia pasti ia hubungkan dengan akhirat, dan akhirat selalu ia sebut di setiap pembahasannya. Ia tidak bahagia kecuali kerana akhirat, tidak sedih kecuali kerana akhirat. Tidak redha kecuali kerana akhirat. Tidak marah kecuali kerana akhirat. Tidak bergerak, kecuali kerana akhirat. Dan tidak berusaha kecuali kerana akhirat.

Siapa saja yang dapat melaksanakan arah hidupnya sebagaimana di dalam hadis di atas, ia diberi tiga kenikmatan oleh Allah SWT. Nikmat yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Iaitu orang-orang yang menyiapkan jiwa mereka hanya untuk ALLAH SWT dan tidak ada selain DIA yang masuk ke hati mereka, baik dalam bentuk berhala-berhala dunia, atau perhiasan, atau kebendaan mahupun pemikiran .

Nikmat tersebut adalah:
1. Seluruh urusan lancar
Allah SWT memberinya ketenteraman dan kedamaian, mengumpulkan semua ideanya, meminimakan sifat lupanya, mengharmonikan keluarganya, menambah jalinan kasih sayang antara dirinya dan pasangannya, merukunkan anak-anaknya, mendekatkan anak-anak padanya, menyatukan kaum kerabat, menjauhkan konflik dari mereka, mengumpulkan hartanya, ia tidak gundah dan bimbang memikirkan pekerjaannya atau perniagaannya yang tidak begitu lancer perjalanannya, tidak bertindak seperti orang bodoh, membuat hati manusia terarah padanya, siapapun mencintainya dan melancarkan urusan-urusan yang lain.

2. Kaya hati
Nikmat yang paling agung adalah kaya hati, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis shahih, yang ertinya;

“ Kekayaan hakiki bukan bererti harta melimpah. Tapi, kekayaan ialah kekayaan hati” (HR. Muslim)

Imam Al Nawawi berkata; maksudnya, kekayaan terpuji itu bukan banyak harta dan perabot mahupun kewangan. Telah banyak sekali orang dibuat kaya oleh Allah, namun kekayaannya yang banyak itu tidak bermanfaat baginya dan ia berterusan mengejar dan menambah kekayaannya, tanpa peduli dari mana sumbernya.

Ia seperti orang miskin, kerana begitu kuat keinginannya. Orang berselera sedemikian itu miskin selama-lamanya. Tapi, kekayaan terpuji dan ideal menurut orang-orang sempurna adalah kekayaan hati.

Di riwayat lain disebutkan kekayaan jiwa. Maksudnya, orang yang punya kekayaan jiwa merasa senang dan redha dengan setiap rezekinya, menerimanya dengan lapang dada, dan syukur dengannya, tanpa memburu dan meminta-minta sehingga melupakan Tuhannya.
Barangsiapa dijaga jiwanya dari kerakusan, maka jiwanya tenteram, barakah, mendapatkan kebersihan, kemuliaan, dan pujian. Itu semua jauh lebih hebat dibandingkan dengan kekayaan yang diterima orang yang miskin hatinya. Kekayaan membuat orang yang miskin hati terpuruk dalam hal-hal hina dan perbuatan-perbuatan murahan, kerana kecilnya obsesi yang ia miliki. Akibatnya, ia menjadi orang kerdil di mata orang, hina di jiwa mereka, dan menjadi orang paling hina di sisi Allah.

Jika seseorang punya harta yang berlimpah, namun ia tidak qana’ah (merasa cukup) dengan rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya, maka ia hidup terengah-engah seperti binatang buas dan menjadikan hartanya sebagai tuhan baru. Sungguh, ia orang miskin sejati, kerana orang miskin ialah orang yang selalu tidak punya harta dan senantiasa merasa memerlukannya.

Dikisahkan, seseorang berkata kepada orang zuhud, Ibrahim bin Adham, lalu berkata, “saya ingin anda menerima jubah ini dariku.” Ibrahim bin Adham berkata,”Kalau anda kaya, saya mahu menerima hadiah ini. Jika anda miskin, saya tidak mahu menerimanya.” Orang itu berkata,”saya orang kaya.”

Ibrahim bin Adham berkata,”Anda punya jubah berapa?” Orang itu menjawab,”Dua ribu jubah.” Ibrahim bin Adham berkata,”Apakah Anda ingin punya empat ribu jubah?” Orang itu menjawab, “Ya.” Ibrahim bin Adham berkata,”Kalau begitu anda miskin (kerana masih memerlukan jubah lebih banyak lagi). Saya tidak mahu menerima hadiah jubah ini darimu.”

3. Dunia datang kepadanya
Saat ia lari dari dunia, justeru dunia mengejarnya dalam keadaan tunduk. Seperti yang dikatakan Ibnu Al-Jauzi;

“Dunia itu bayangan. Jika engkau berpaling dari bayangan, maka bayangan itu mengekorimu. Jika engkau memburu bayangan, maka bayangan menghindari darimu. Orang zuhud tidak menoleh kepada bayangan malah diikuti bayangan. Sedangkan orang rakus tidak melihat bayangan setiapkali ia menoleh kepadanya.”

Sedang orang yang dunia menjadi obsesinya, ia hanya memikirkan dunia, bekerja kerananya, peduli kepadanya, tidak bahagia kecuali kerananya, tidak berteman dan memusuhi orang kerananya. Akibatnya, ia dihukum Allah dengan tiga hukuman;

1. Urusannya kacau
Allah SWT mengacaukan semua urusannya. Hatinya menjadi gundah tidak tenang, fikirannya kacau, jiwanya goncang dan kalut dalam hal yang kecil, apatah lagi yang besar. Allah SWT mengacau hartanya, mengacaukan anak-anak dan pasangannya. Allah SWT membuat manusia antipati kepadanya. Tidak ada seorangpun yang mencintainya sebab Allah SWT menentukannya dibenci orang di bumi.

2. Selalu miskin
Hukuman ini membuatnya selalu tidak puas, padahal memiliki harta banyak. Ia senantiasa merasa miskin. Dan itu menjadikannya lari hingga termengah-mengah di belakang harta.

3. Dunia lari darinya
Dunia selalu lari darinya. Ia memburu dunia namun dijauhi dan ia berlari dibelakangnya, persis seperti orang yang menyangka fatamorgana itu air. Ketika ia tiba di fatamorgana, ia tidak mendapatkan apa-apa.

Inilah yang membuat Utsman bin Affan RA berkata, “Obsesi dunia itu kegelapan di hati, sedang obsesi kepada akhirat itu cahaya di hati.”

Bagaimana karakteristik dari orang-orang yang terobsesi pada akhirat?
Kita dapat mengukur dengan membandingkannya pada diri kita. Sebelum mengenali cirinya, ada tiga kelompok yang perlu kita perhatikan:

1. Orang yang lebih sibuk dengan akhirat daripada dunia.
Mereka membuat hidupnya didominasi oleh akhirat. Dunia hanya diletakkan digenggaman tangannya bukan di hatinya. Ini adalah kelompok orang yang berjaya dengan sebenarnya.

2. Orang yang lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat
Mereka begitu cinta dunia hingga dunia menguasainya dan membuatnya lupa total kepada akhirat dan mereka juga tidak tahu bahawa dunia itu jambatan menuju akhirat. Ini adalah kelompok orang yang celaka.

3. Orang yang sibuk dengan keduanya sekaligus.
Mereka tidak ingin masuk pada kelompok pertama atau kedua, namun ingin mendapatkan sebahagian karakteristik kelompok pertama dan sebahagian kelompok kedua. Ini adalah kelompok orang yang dalam keadaan kritikal.

Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam kelompok kedua dan ketiga, justeru kita perlu mengetahui karakteristik kelompok pertama iaitu orang-orang yang berjaya.

Karakteristik dari kelompok pertama antara lain:

1. Sedih kerana akhirat
Sedih kerana akhirat membuat dirinya punya perasaan takut kepada Allah Ta’ala menghisab dirinya pada Hari Kiamat, lalu ia menghisab dirinya sebelum ia dihisab kelak di akhirat.

2. Selalu mengadakan Muhasabah (evaluasi diri)
Umar bin Khattab RA berkata “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan, bersiap-siaplah menghadapi Hari Kiamat.”

3. Selalu beramal untuk akhirat
Amal soleh bukan hanya solat, puasa, membaca Al-Qur’an dan zikir, tapi amal soleh adalah apa saja yang dicintai Allah Ta’ala.

4. Terkesan pada jiwanya melihat kematian
Seorang tabi’in Ibrahim An Nakhai berkata, “Jika kami datang ke rumah orang yang meninggal atau mendengar ada orang yang meninggal dunia, hal itu membekas pada kami hingga berhari-hari, kerana kami tahu tatkala ajal datang pada orang tersebut, lalu membawanya ke syurga atau neraka”

Itulah pengingat bagi kita semua, bahawa sesungguhnya kehidupan ini adalah jalan untuk kembali kepada Allah, sekolah yang laporannya nanti akan dibentangkan di akhirat. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, selalu meluruskan niat kita hanya kepada Allah dan berdoa kepada-Nya memohon ketetapan iman di hati sampai pada hari penutup kita nanti.

“Yaa muqollibalquluub tsabbit qolbiy alaa diinika” Wahai Dzat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku tetap berada di atas agamamu.


Rujukan: Kitab Taujih Ruhiyah, Syeikh Abdul Hamid al- Bilali

Derita Cinta Dunia, Bahagia Cinta AkhiratSabda Rasulullah SAW:

“Barangsiapa akhirat menjadi obsesinya, maka Allah menjadikan semua urusannya lancar, hatinya kaya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan, barangsiapa dunia menjadi obsesinya, maka Allah mengacaukan semua urusannya, menjadikannya miskin dan dunia datang kepadanya sebatas yang ditakdirkan untuknya.” Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih

Barangsiapa akhirat menjadi kesibukan utamanya dan obsesinya (tujuan), maka setiap hari ia ingat perjalanan hidupnya kelak, apa pun yang ia lihat di dunia pasti ia hubungkan dengan akhirat, dan akhirat selalu ia sebut di setiap pembahasannya. Ia tidak bahagia kecuali kerana akhirat, tidak sedih kecuali kerana akhirat. Tidak redha kecuali kerana akhirat. Tidak marah kecuali kerana akhirat. Tidak bergerak, kecuali kerana akhirat. Dan tidak berusaha kecuali kerana akhirat.

Siapa saja yang dapat melaksanakan arah hidupnya sebagaimana di dalam hadis di atas, ia diberi tiga kenikmatan oleh Allah SWT. Nikmat yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Iaitu orang-orang yang menyiapkan jiwa mereka hanya untuk ALLAH SWT dan tidak ada selain DIA yang masuk ke hati mereka, baik dalam bentuk berhala-berhala dunia, atau perhiasan, atau kebendaan mahupun pemikiran .

Nikmat tersebut adalah:
1. Seluruh urusan lancar
Allah SWT memberinya ketenteraman dan kedamaian, mengumpulkan semua ideanya, meminimakan sifat lupanya, mengharmonikan keluarganya, menambah jalinan kasih sayang antara dirinya dan pasangannya, merukunkan anak-anaknya, mendekatkan anak-anak padanya, menyatukan kaum kerabat, menjauhkan konflik dari mereka, mengumpulkan hartanya, ia tidak gundah dan bimbang memikirkan pekerjaannya atau perniagaannya yang tidak begitu lancer perjalanannya, tidak bertindak seperti orang bodoh, membuat hati manusia terarah padanya, siapapun mencintainya dan melancarkan urusan-urusan yang lain.

2. Kaya hati
Nikmat yang paling agung adalah kaya hati, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis shahih, yang ertinya;

“ Kekayaan hakiki bukan bererti harta melimpah. Tapi, kekayaan ialah kekayaan hati” (HR. Muslim)

Imam Al Nawawi berkata; maksudnya, kekayaan terpuji itu bukan banyak harta dan perabot mahupun kewangan. Telah banyak sekali orang dibuat kaya oleh Allah, namun kekayaannya yang banyak itu tidak bermanfaat baginya dan ia berterusan mengejar dan menambah kekayaannya, tanpa peduli dari mana sumbernya.

Ia seperti orang miskin, kerana begitu kuat keinginannya. Orang berselera sedemikian itu miskin selama-lamanya. Tapi, kekayaan terpuji dan ideal menurut orang-orang sempurna adalah kekayaan hati.

Di riwayat lain disebutkan kekayaan jiwa. Maksudnya, orang yang punya kekayaan jiwa merasa senang dan redha dengan setiap rezekinya, menerimanya dengan lapang dada, dan syukur dengannya, tanpa memburu dan meminta-minta sehingga melupakan Tuhannya.
Barangsiapa dijaga jiwanya dari kerakusan, maka jiwanya tenteram, barakah, mendapatkan kebersihan, kemuliaan, dan pujian. Itu semua jauh lebih hebat dibandingkan dengan kekayaan yang diterima orang yang miskin hatinya. Kekayaan membuat orang yang miskin hati terpuruk dalam hal-hal hina dan perbuatan-perbuatan murahan, kerana kecilnya obsesi yang ia miliki. Akibatnya, ia menjadi orang kerdil di mata orang, hina di jiwa mereka, dan menjadi orang paling hina di sisi Allah.

Jika seseorang punya harta yang berlimpah, namun ia tidak qana’ah (merasa cukup) dengan rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya, maka ia hidup terengah-engah seperti binatang buas dan menjadikan hartanya sebagai tuhan baru. Sungguh, ia orang miskin sejati, kerana orang miskin ialah orang yang selalu tidak punya harta dan senantiasa merasa memerlukannya.

Dikisahkan, seseorang berkata kepada orang zuhud, Ibrahim bin Adham, lalu berkata, “saya ingin anda menerima jubah ini dariku.” Ibrahim bin Adham berkata,”Kalau anda kaya, saya mahu menerima hadiah ini. Jika anda miskin, saya tidak mahu menerimanya.” Orang itu berkata,”saya orang kaya.”

Ibrahim bin Adham berkata,”Anda punya jubah berapa?” Orang itu menjawab,”Dua ribu jubah.” Ibrahim bin Adham berkata,”Apakah Anda ingin punya empat ribu jubah?” Orang itu menjawab, “Ya.” Ibrahim bin Adham berkata,”Kalau begitu anda miskin (kerana masih memerlukan jubah lebih banyak lagi). Saya tidak mahu menerima hadiah jubah ini darimu.”

3. Dunia datang kepadanya
Saat ia lari dari dunia, justeru dunia mengejarnya dalam keadaan tunduk. Seperti yang dikatakan Ibnu Al-Jauzi;

“Dunia itu bayangan. Jika engkau berpaling dari bayangan, maka bayangan itu mengekorimu. Jika engkau memburu bayangan, maka bayangan menghindari darimu. Orang zuhud tidak menoleh kepada bayangan malah diikuti bayangan. Sedangkan orang rakus tidak melihat bayangan setiapkali ia menoleh kepadanya.”

Sedang orang yang dunia menjadi obsesinya, ia hanya memikirkan dunia, bekerja kerananya, peduli kepadanya, tidak bahagia kecuali kerananya, tidak berteman dan memusuhi orang kerananya. Akibatnya, ia dihukum Allah dengan tiga hukuman;

1. Urusannya kacau
Allah SWT mengacaukan semua urusannya. Hatinya menjadi gundah tidak tenang, fikirannya kacau, jiwanya goncang dan kalut dalam hal yang kecil, apatah lagi yang besar. Allah SWT mengacau hartanya, mengacaukan anak-anak dan pasangannya. Allah SWT membuat manusia antipati kepadanya. Tidak ada seorangpun yang mencintainya sebab Allah SWT menentukannya dibenci orang di bumi.

2. Selalu miskin
Hukuman ini membuatnya selalu tidak puas, padahal memiliki harta banyak. Ia senantiasa merasa miskin. Dan itu menjadikannya lari hingga termengah-mengah di belakang harta.

3. Dunia lari darinya
Dunia selalu lari darinya. Ia memburu dunia namun dijauhi dan ia berlari dibelakangnya, persis seperti orang yang menyangka fatamorgana itu air. Ketika ia tiba di fatamorgana, ia tidak mendapatkan apa-apa.

Inilah yang membuat Utsman bin Affan RA berkata, “Obsesi dunia itu kegelapan di hati, sedang obsesi kepada akhirat itu cahaya di hati.”

Bagaimana karakteristik dari orang-orang yang terobsesi pada akhirat?
Kita dapat mengukur dengan membandingkannya pada diri kita. Sebelum mengenali cirinya, ada tiga kelompok yang perlu kita perhatikan:

1. Orang yang lebih sibuk dengan akhirat daripada dunia.
Mereka membuat hidupnya didominasi oleh akhirat. Dunia hanya diletakkan digenggaman tangannya bukan di hatinya. Ini adalah kelompok orang yang berjaya dengan sebenarnya.

2. Orang yang lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat
Mereka begitu cinta dunia hingga dunia menguasainya dan membuatnya lupa total kepada akhirat dan mereka juga tidak tahu bahawa dunia itu jambatan menuju akhirat. Ini adalah kelompok orang yang celaka.

3. Orang yang sibuk dengan keduanya sekaligus.
Mereka tidak ingin masuk pada kelompok pertama atau kedua, namun ingin mendapatkan sebahagian karakteristik kelompok pertama dan sebahagian kelompok kedua. Ini adalah kelompok orang yang dalam keadaan kritikal.

Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam kelompok kedua dan ketiga, justeru kita perlu mengetahui karakteristik kelompok pertama iaitu orang-orang yang berjaya.

Karakteristik dari kelompok pertama antara lain:

1. Sedih kerana akhirat
Sedih kerana akhirat membuat dirinya punya perasaan takut kepada Allah Ta’ala menghisab dirinya pada Hari Kiamat, lalu ia menghisab dirinya sebelum ia dihisab kelak di akhirat.

2. Selalu mengadakan Muhasabah (evaluasi diri)
Umar bin Khattab RA berkata “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan, bersiap-siaplah menghadapi Hari Kiamat.”

3. Selalu beramal untuk akhirat
Amal soleh bukan hanya solat, puasa, membaca Al-Qur’an dan zikir, tapi amal soleh adalah apa saja yang dicintai Allah Ta’ala.

4. Terkesan pada jiwanya melihat kematian
Seorang tabi’in Ibrahim An Nakhai berkata, “Jika kami datang ke rumah orang yang meninggal atau mendengar ada orang yang meninggal dunia, hal itu membekas pada kami hingga berhari-hari, kerana kami tahu tatkala ajal datang pada orang tersebut, lalu membawanya ke syurga atau neraka”

Itulah pengingat bagi kita semua, bahawa sesungguhnya kehidupan ini adalah jalan untuk kembali kepada Allah, sekolah yang laporannya nanti akan dibentangkan di akhirat. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, selalu meluruskan niat kita hanya kepada Allah dan berdoa kepada-Nya memohon ketetapan iman di hati sampai pada hari penutup kita nanti.

“Yaa muqollibalquluub tsabbit qolbiy alaa diinika” Wahai Dzat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku tetap berada di atas agamamu.


Rujukan: Kitab Taujih Ruhiyah, Syeikh Abdul Hamid al- Bilali

Sunday, April 08, 2012

Suatu ketika saat di zaman sekolah menengah, ada pelajaran besar saya peroleh dari ibu saya. Pelajaran itu amat berharga dan mendewasakan diri saya. Saya dibesarkan dalam sebuah keluar yang berpendapatan secukupnya, namun biasanya tidak mencukupi.

^ ^

Saat bersekolah, saya menerima duit belanja sekolah dari abah antara RM0.20 sen ke RM0.30 sen. RM0.50 sen adalah duit saku yang paling tinggi pernah saya terima dari abah. Kadang-kadang satu sen pun tak dapat saat abah “keputusan kewangan”.

Idea Penyapu Lidi

Suatu hari saya pulang ke rumah membawa satu harapan. Cikgu saya berkali-kali bertanyakan kepada saya bilakah hendak membeli buku kerja sekolah. Dah dua bulan saya belajar tanpa rujukan buku tersebut dan terpaksa berkongsi dengan kawan. Harganya tidak mahal, sekadar RM3.50 sahaja. Namun bagi sebuah keluarga seperti keluarga saya, nilainya tinggi.

Saya berkeras pada petang itu untuk menyatakan hajat saya pada ibu yang saya memerlukan RM3.50 untuk membeli buku kerja tersebut. Berat hati saya untuk memberitahu ibu, tidak mahu menyusahkan ibu dan membebankan jiwanya. Sebaik berkesempatan bertemu ibu di ruang dapur, sayapun memaklumkan kepada ibu hajat saya. Ibu tersenyum, kemudian mengajak saya menemaninya petang nanti untuk ke satu tempat.

Selepas Asar, kami mula bergerak meninggalkan rumah, sambil membawa pisau kecil, berjalan kaki menuju ke sebuah ladang sawit yang luas terbentang berhampiran rumah, cumanya ladang sawit itu bukan milik kami. Ianya milik “orang” yang berbesar hati mengizinkan penduduk kampung “berrekreasi” di ladang itu asalkan tidak merosakkan ladangnya.

Pada mulanya saya tidak faham, mengapa ibu saya mengajak saya ke ladang sawit. Sebaik berada dalam ladang sawit, saya terbayang sesuatu, penyapu lidi. Saat itu adalah bulan memotong dahan kelapa sawit. Berlambaklah dahan kelapa sawit di bawahnya. Dan biasanya akan adalah para ibu yang beraktiviti mericih daun kelapa sawit untuk dibuat penyapu lidi.

“Apa tunggu lagi, tariklah dahan tu ke sini, kita ricih buat lidi.” Seru ibu saya yang dari tadi memerhatikan saya yang beraksi macam mandur ladang. “Baik boss.” Balas saya sambil bergurau dengan ibu. Petang itu saya bersemangat sekali mericih daun kelapa sawit walaupun sebenarnya tidak pandai mericih. ^^

Setelah hampir sejam mericih daun kelapa sawit, kami berjaya menyiapkan 20 unit penyapu lidi. Ibu menyuruh saya ke kedai, jualkan kepada beberapa buah kedai runcit di pekan Lenggeng dengan harga RM0.50 seunit. Alhamdulillah, misi berjaya, saya pulang membawa hasil RM10.00.

Keesokannya saya hadir ke sekolah dengan senyuman. Pagi itu juga saya membeli buku kerja baru. Makin semangat nak belajar.

Tutorial Dengan Ibu: Berfikir Positif, Kreatif dan Berusaha

“Tutorial” bersama Ibu telah mengajarkan saya satu ilmu yang amat besar nilainya. Jika mahukan sesuatu maka berusaha dan berdikarilah. Jangan mengharap sesuatu tanpa berusaha dan jangan pernah putus asa dari berusaha kerana Allah SWT akan memberikan pertolongan buat hamba-Nya yang berusaha. Tinggal lagi pada diri kita, sudah memulakan langkah atau tidak untuk berusaha. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang berpada. Hasil yang diperolehi adalah bonus dalam kehidupan yang pasti akan menggembirakan hati dan perasaan. Setelah berusaha dan mengharap ‘campurtangan” Allah SWT, maka bertawakal dengan-Nya, yakinlah apa yang kita peroleh adalah yang terbaik buat kita, kerana InsyaAllah kalau kita bersyukur maka Allah SWT akan menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita.

Tidak rugipun kalau kita berusaha sedikit, apatah lagi jika bersungguh. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, seandainya salah seorang di antara kamu mencari kayu api dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik, daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, “Tiada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri, kerana Nabi Allah Daud, makan daripada hasil usaha tangannya sendiri”.

Keduanya, berfikir positif dan kreatif. Saya sering mengamati cara ibu saya bertindak, beliau seorang yang positif dan kreatif dalam membantu abah mengurus beban rumahtangga. Ibu saya sekadar bersekolah sehingga darjah satu dan buta huruf. Namun dia mampu mengajar saya berfikir dengan positif dan kreatif. Melihat sesuatu permasalahan dari kacamata positif. Kemudian kreatif berfikir bagaimana harus menghadapinya. Kisah di atas adalah salah satu dari kecekapannya ibu berfikir menyelesaikan masalah saya. Beliau positif saat menerima keluhan dan permintaan saya yang memerlukan duit untuk membeli buku kerja. Dan beliau berfikir kreatif menyelesaikan masalah tersebut pada kadar yang beliau mampu. Itu yang saya teruja. Berusaha pada kadar yang kita mampu, bukan pada tahap ala kadar dan biasa-biasa. Kemahuan berfikir itu penting kerana ia adalah titik mula untuk kita memperoleh kejayaan. Pada pandangan saya manusia yang enggan dan malas berfikir bagaikan peribahasa hidup segan mati tak mau. Tidak tahu harus melangkahkan kaki ke arah mana? Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, yang diantaranya adalah memiliki akal untuk berfikir yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi, berfikir itu amat dituntut. Dalam Al Quran, banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita berfikir, antaranya;

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah: 164)

Firman Allah SWT lagi;

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kelmarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir.” (Yunus: 24)

Justeru apabila kita berfikir, bermakna kita sedang melakukan salah satu dari tuntutan Allah SWT, iaitu semangat berfikir. Hari ini, apakah generasi muda kita sering berfikir atau malas hendak berfikir. Apatah lagi berfikir akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Malas berfikir bererti mewarisi kepapaan. Ramai manusia hendakkan sesuatu dengan jalan yang mudah. Kalau boleh nak duduk sahaja di bilik asrama atau rumah sewa, dengan harapan akhir semester dapat keputusan cemerlang. Kalau boleh rilek-rilek di warung, menonton televisyen dan leka bermain “game”, dengan harapan duit simpanan dalam akaun bank akan bertambah. Sebenarnya kalau kita melatih diri kita untuk sentiasa berfikir, apatah lagi berfikir bagaimana harus mengurus kehidupan agar diredhai Allah SWT., kehidupan kita akan lebih bermakna dan bahagia.

Sebenarnya, ramai dari kita memang orang yang sentiasa berfikir, tapi berfikir yang negatif. Cuma sedikit dari kita yang berfikir dan bertindak positif. Orang yang lebih kepada tindakan positif memiliki sifat optimis, iaitu yakin apa yang dia usahakan semakin memberi kesan sedikit demi sedikit. Semakin efektif tindakan, semakin baik kesan yang akan muncul (result). Saya sudah melalui dan melaksanakan formula di atas dalam secebis kisah yang saya kongsikan dan dalam banyak kehidupan saya amalkannya. InsyaAllah kita akan merasai kehidupan yang semakin baik dan semakin dekat dengan Allah SWT.

Kemuliaan Bonda Dalam Hati Kita

Ketiganya, setiap kita ada seorang ibu. Dalam setiap kejayaan yang kita perolehi, ada seorang wanita mulia yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Bertahun ibu mendidik dan membesarkan kita. Sudah sejauh mana kita mengutip ilmu dan ibrah dari didikan beliau kepada kita, samada kita sedar atau tidak sedar? Pengalaman bersama ibu sebenarnya adalah pengalaman langsung kita belajar untuk menjadi dewasa. Namun sering kita abaikan niat dan hajat seorang ibu. Sering juga kita lukai dan menghiris perasaannya setelah kita semakin bijak di universiti. Kita semakin banyak bercakap dari meminta dan mendengar nasihat dari Ibu. Kembalikanlah semula senyuman kasih buat sang ibu pada anak-anaknya dengan kembalinya kita ke rumah sebagai anak yang soleh dan solehah, membawa berita gembira dan membahagiakan hatinya yang merindui belaian kita.

Akhir bicara, kadang kadang kita berfikir tidak boleh memiliki apa yang kita sayangi dan hajati. Ini bukan bermakna hidup kita akan tamat begitu sahaja. Formulanya kita perlu berfikir positif, kreatif, bangun mulakan langkah pertama dan berusahalah untuk meneruskan hidup ini.

Kadang-kadang kita sering mengambil mudah dengan kasih sayang kita pada ibu, sehinggakan ibu rasa ketandusan belaian kasih dari anak-anaknya. Ketika kita dilahirkan, ibulah yang pertama menimang dan melempar senyum cintanya pada kita. Jom kita pulang membalas kembali senyum cinta itu yang mungkin sudah pudar. Masih belum terlambat buat yang masih memiliki seorang ibu.

Terima kasih ibu buat jutaan ilmu yang dikau telah curahkan pada anakanda mu ini! Syukur pada-Mu Ya Allah kerana diri ini ada seorang ibu yang tidak pernah padam kasih sayangnya mendoakanku!

*Nukilan khas ini dari Abu Ridhwan buat Ibu tercinta, Rabimah Osman. Selamat menyambut hari lahir, semoga usiamu diberkahi Allah dengan selautan barakah dan pahala tanpa batas. ^^

Petikan tulisan penulis di http://langitilahi.com/8064

LangitIlahi.Com: Berusaha dan Berfikir Kunci Yang Sering Dihilangkan

Suatu ketika saat di zaman sekolah menengah, ada pelajaran besar saya peroleh dari ibu saya. Pelajaran itu amat berharga dan mendewasakan diri saya. Saya dibesarkan dalam sebuah keluar yang berpendapatan secukupnya, namun biasanya tidak mencukupi.

^ ^

Saat bersekolah, saya menerima duit belanja sekolah dari abah antara RM0.20 sen ke RM0.30 sen. RM0.50 sen adalah duit saku yang paling tinggi pernah saya terima dari abah. Kadang-kadang satu sen pun tak dapat saat abah “keputusan kewangan”.

Idea Penyapu Lidi

Suatu hari saya pulang ke rumah membawa satu harapan. Cikgu saya berkali-kali bertanyakan kepada saya bilakah hendak membeli buku kerja sekolah. Dah dua bulan saya belajar tanpa rujukan buku tersebut dan terpaksa berkongsi dengan kawan. Harganya tidak mahal, sekadar RM3.50 sahaja. Namun bagi sebuah keluarga seperti keluarga saya, nilainya tinggi.

Saya berkeras pada petang itu untuk menyatakan hajat saya pada ibu yang saya memerlukan RM3.50 untuk membeli buku kerja tersebut. Berat hati saya untuk memberitahu ibu, tidak mahu menyusahkan ibu dan membebankan jiwanya. Sebaik berkesempatan bertemu ibu di ruang dapur, sayapun memaklumkan kepada ibu hajat saya. Ibu tersenyum, kemudian mengajak saya menemaninya petang nanti untuk ke satu tempat.

Selepas Asar, kami mula bergerak meninggalkan rumah, sambil membawa pisau kecil, berjalan kaki menuju ke sebuah ladang sawit yang luas terbentang berhampiran rumah, cumanya ladang sawit itu bukan milik kami. Ianya milik “orang” yang berbesar hati mengizinkan penduduk kampung “berrekreasi” di ladang itu asalkan tidak merosakkan ladangnya.

Pada mulanya saya tidak faham, mengapa ibu saya mengajak saya ke ladang sawit. Sebaik berada dalam ladang sawit, saya terbayang sesuatu, penyapu lidi. Saat itu adalah bulan memotong dahan kelapa sawit. Berlambaklah dahan kelapa sawit di bawahnya. Dan biasanya akan adalah para ibu yang beraktiviti mericih daun kelapa sawit untuk dibuat penyapu lidi.

“Apa tunggu lagi, tariklah dahan tu ke sini, kita ricih buat lidi.” Seru ibu saya yang dari tadi memerhatikan saya yang beraksi macam mandur ladang. “Baik boss.” Balas saya sambil bergurau dengan ibu. Petang itu saya bersemangat sekali mericih daun kelapa sawit walaupun sebenarnya tidak pandai mericih. ^^

Setelah hampir sejam mericih daun kelapa sawit, kami berjaya menyiapkan 20 unit penyapu lidi. Ibu menyuruh saya ke kedai, jualkan kepada beberapa buah kedai runcit di pekan Lenggeng dengan harga RM0.50 seunit. Alhamdulillah, misi berjaya, saya pulang membawa hasil RM10.00.

Keesokannya saya hadir ke sekolah dengan senyuman. Pagi itu juga saya membeli buku kerja baru. Makin semangat nak belajar.

Tutorial Dengan Ibu: Berfikir Positif, Kreatif dan Berusaha

“Tutorial” bersama Ibu telah mengajarkan saya satu ilmu yang amat besar nilainya. Jika mahukan sesuatu maka berusaha dan berdikarilah. Jangan mengharap sesuatu tanpa berusaha dan jangan pernah putus asa dari berusaha kerana Allah SWT akan memberikan pertolongan buat hamba-Nya yang berusaha. Tinggal lagi pada diri kita, sudah memulakan langkah atau tidak untuk berusaha. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang berpada. Hasil yang diperolehi adalah bonus dalam kehidupan yang pasti akan menggembirakan hati dan perasaan. Setelah berusaha dan mengharap ‘campurtangan” Allah SWT, maka bertawakal dengan-Nya, yakinlah apa yang kita peroleh adalah yang terbaik buat kita, kerana InsyaAllah kalau kita bersyukur maka Allah SWT akan menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita.

Tidak rugipun kalau kita berusaha sedikit, apatah lagi jika bersungguh. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, seandainya salah seorang di antara kamu mencari kayu api dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik, daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, “Tiada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri, kerana Nabi Allah Daud, makan daripada hasil usaha tangannya sendiri”.

Keduanya, berfikir positif dan kreatif. Saya sering mengamati cara ibu saya bertindak, beliau seorang yang positif dan kreatif dalam membantu abah mengurus beban rumahtangga. Ibu saya sekadar bersekolah sehingga darjah satu dan buta huruf. Namun dia mampu mengajar saya berfikir dengan positif dan kreatif. Melihat sesuatu permasalahan dari kacamata positif. Kemudian kreatif berfikir bagaimana harus menghadapinya. Kisah di atas adalah salah satu dari kecekapannya ibu berfikir menyelesaikan masalah saya. Beliau positif saat menerima keluhan dan permintaan saya yang memerlukan duit untuk membeli buku kerja. Dan beliau berfikir kreatif menyelesaikan masalah tersebut pada kadar yang beliau mampu. Itu yang saya teruja. Berusaha pada kadar yang kita mampu, bukan pada tahap ala kadar dan biasa-biasa. Kemahuan berfikir itu penting kerana ia adalah titik mula untuk kita memperoleh kejayaan. Pada pandangan saya manusia yang enggan dan malas berfikir bagaikan peribahasa hidup segan mati tak mau. Tidak tahu harus melangkahkan kaki ke arah mana? Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, yang diantaranya adalah memiliki akal untuk berfikir yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi, berfikir itu amat dituntut. Dalam Al Quran, banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita berfikir, antaranya;

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al-Baqarah: 164)

Firman Allah SWT lagi;

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kelmarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir.” (Yunus: 24)

Justeru apabila kita berfikir, bermakna kita sedang melakukan salah satu dari tuntutan Allah SWT, iaitu semangat berfikir. Hari ini, apakah generasi muda kita sering berfikir atau malas hendak berfikir. Apatah lagi berfikir akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Malas berfikir bererti mewarisi kepapaan. Ramai manusia hendakkan sesuatu dengan jalan yang mudah. Kalau boleh nak duduk sahaja di bilik asrama atau rumah sewa, dengan harapan akhir semester dapat keputusan cemerlang. Kalau boleh rilek-rilek di warung, menonton televisyen dan leka bermain “game”, dengan harapan duit simpanan dalam akaun bank akan bertambah. Sebenarnya kalau kita melatih diri kita untuk sentiasa berfikir, apatah lagi berfikir bagaimana harus mengurus kehidupan agar diredhai Allah SWT., kehidupan kita akan lebih bermakna dan bahagia.

Sebenarnya, ramai dari kita memang orang yang sentiasa berfikir, tapi berfikir yang negatif. Cuma sedikit dari kita yang berfikir dan bertindak positif. Orang yang lebih kepada tindakan positif memiliki sifat optimis, iaitu yakin apa yang dia usahakan semakin memberi kesan sedikit demi sedikit. Semakin efektif tindakan, semakin baik kesan yang akan muncul (result). Saya sudah melalui dan melaksanakan formula di atas dalam secebis kisah yang saya kongsikan dan dalam banyak kehidupan saya amalkannya. InsyaAllah kita akan merasai kehidupan yang semakin baik dan semakin dekat dengan Allah SWT.

Kemuliaan Bonda Dalam Hati Kita

Ketiganya, setiap kita ada seorang ibu. Dalam setiap kejayaan yang kita perolehi, ada seorang wanita mulia yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Bertahun ibu mendidik dan membesarkan kita. Sudah sejauh mana kita mengutip ilmu dan ibrah dari didikan beliau kepada kita, samada kita sedar atau tidak sedar? Pengalaman bersama ibu sebenarnya adalah pengalaman langsung kita belajar untuk menjadi dewasa. Namun sering kita abaikan niat dan hajat seorang ibu. Sering juga kita lukai dan menghiris perasaannya setelah kita semakin bijak di universiti. Kita semakin banyak bercakap dari meminta dan mendengar nasihat dari Ibu. Kembalikanlah semula senyuman kasih buat sang ibu pada anak-anaknya dengan kembalinya kita ke rumah sebagai anak yang soleh dan solehah, membawa berita gembira dan membahagiakan hatinya yang merindui belaian kita.

Akhir bicara, kadang kadang kita berfikir tidak boleh memiliki apa yang kita sayangi dan hajati. Ini bukan bermakna hidup kita akan tamat begitu sahaja. Formulanya kita perlu berfikir positif, kreatif, bangun mulakan langkah pertama dan berusahalah untuk meneruskan hidup ini.

Kadang-kadang kita sering mengambil mudah dengan kasih sayang kita pada ibu, sehinggakan ibu rasa ketandusan belaian kasih dari anak-anaknya. Ketika kita dilahirkan, ibulah yang pertama menimang dan melempar senyum cintanya pada kita. Jom kita pulang membalas kembali senyum cinta itu yang mungkin sudah pudar. Masih belum terlambat buat yang masih memiliki seorang ibu.

Terima kasih ibu buat jutaan ilmu yang dikau telah curahkan pada anakanda mu ini! Syukur pada-Mu Ya Allah kerana diri ini ada seorang ibu yang tidak pernah padam kasih sayangnya mendoakanku!

*Nukilan khas ini dari Abu Ridhwan buat Ibu tercinta, Rabimah Osman. Selamat menyambut hari lahir, semoga usiamu diberkahi Allah dengan selautan barakah dan pahala tanpa batas. ^^

Petikan tulisan penulis di http://langitilahi.com/8064Hampir 500 pelajar Maahad Muhammadi Pasir Pekan (MMPP), Kelantan mengikuti Slot Motivasi bersama saya di Musolla mereka. Saya berkongsikan tajuk "Melakar Kehebatan Diri: From Zero To Hero".

Alhamdulillah para peserta amat bersemangat dan sporting walaupun sedikit kepanasan saat menjelang tengahari. Terima kasih kepada Mudir MMPP atas jemputan.

Saya menanti komen dan pandangan mereka disepanjang program tersebut. Moga-moga ada kebaikan buat diri saya dan pelajar-pelajar cemerlang MMPP Kelantan. Apakah anda masih ingat formula dan resipi yang saya kongsikan...?

Apakah ada persoalan dari anda? Maaf, tidak sempat untuk sesi bersoal jawab kerana kesuntukan masa...

Aktiviti: Melakar Kehebatan Diri di Maahad Muhammadi Pasir PekanHampir 500 pelajar Maahad Muhammadi Pasir Pekan (MMPP), Kelantan mengikuti Slot Motivasi bersama saya di Musolla mereka. Saya berkongsikan tajuk "Melakar Kehebatan Diri: From Zero To Hero".

Alhamdulillah para peserta amat bersemangat dan sporting walaupun sedikit kepanasan saat menjelang tengahari. Terima kasih kepada Mudir MMPP atas jemputan.

Saya menanti komen dan pandangan mereka disepanjang program tersebut. Moga-moga ada kebaikan buat diri saya dan pelajar-pelajar cemerlang MMPP Kelantan. Apakah anda masih ingat formula dan resipi yang saya kongsikan...?

Apakah ada persoalan dari anda? Maaf, tidak sempat untuk sesi bersoal jawab kerana kesuntukan masa...


Saya dijemput menyampaikan ceramah motivasi pelajar di SERU Hilal, Kota Bharu, sebuah sekolah rendah Islam swasta yang mengintegrasikan pendidikan akademik, deeniyah dan tarbiyah. Saya berkongsikan dengan pelajar darjah lima dan enam tajuk "Mengejar Kecemerlangan 8A dalam Kehidupan."
A - Dengan Allah
A = Dengan Ar Rasul SAW
A - Ayah Ibu
A - Ahli Ilmu (Guru)
A - Agama
A - Akhlak
A - Akademik
A - Amal

Aktiviti: Mengejar Kecemerlangan 8A dalam Kehidupan.Saya dijemput menyampaikan ceramah motivasi pelajar di SERU Hilal, Kota Bharu, sebuah sekolah rendah Islam swasta yang mengintegrasikan pendidikan akademik, deeniyah dan tarbiyah. Saya berkongsikan dengan pelajar darjah lima dan enam tajuk "Mengejar Kecemerlangan 8A dalam Kehidupan."
A - Dengan Allah
A = Dengan Ar Rasul SAW
A - Ayah Ibu
A - Ahli Ilmu (Guru)
A - Agama
A - Akhlak
A - Akademik
A - Amal

Saturday, April 07, 2012


Apabila jiwa kosong
maka kehidupan umpama lorong duka lara,
simpang siurnya adalah kekeliruan dan kekecewaan
sedangkan deru anginnya adalah nyanyian kedukaan.

Tidak ada lagi keindahan pada mahligai tersergam
juga kebahagiaan pada segala kemewahan dan solekan dunia.

Jiwa adalah sarang kebahagiaan,
taman ketenangan dengan seribu janji senyuman.

Kemanakah perginya kelazatan
pada sajian hebat yang terhidang dimeja kehidupan.
Dari manakah datangnya kepanasan
di ruangan berhawa dingin yang membekukan hati.

Manusia tetap manusia,
memerlukan hidayah untuk diisikan pada jiwanya
agar dirinya mengenal erti takut dan tunduk.
Kerana takut itulah yang akan mengajarnya erti keberanian
dan tunduk itulah yang akan mengajarnya erti ketinggian.

Keberanian untuk menempuh pahit dan getirnya kehidupan
serta ketinggian untuk memetik buah kebahagian
dalam rimbunan pepohon keimanan


Saya kongsikan puisi kehidupan nukilan murabbi saya, Cikgu Azmi Bahari. Semoga kita bersama beroleh hidayah dari Allah SWT.

Puisi: Apabila Jiwa Kosong


Apabila jiwa kosong
maka kehidupan umpama lorong duka lara,
simpang siurnya adalah kekeliruan dan kekecewaan
sedangkan deru anginnya adalah nyanyian kedukaan.

Tidak ada lagi keindahan pada mahligai tersergam
juga kebahagiaan pada segala kemewahan dan solekan dunia.

Jiwa adalah sarang kebahagiaan,
taman ketenangan dengan seribu janji senyuman.

Kemanakah perginya kelazatan
pada sajian hebat yang terhidang dimeja kehidupan.
Dari manakah datangnya kepanasan
di ruangan berhawa dingin yang membekukan hati.

Manusia tetap manusia,
memerlukan hidayah untuk diisikan pada jiwanya
agar dirinya mengenal erti takut dan tunduk.
Kerana takut itulah yang akan mengajarnya erti keberanian
dan tunduk itulah yang akan mengajarnya erti ketinggian.

Keberanian untuk menempuh pahit dan getirnya kehidupan
serta ketinggian untuk memetik buah kebahagian
dalam rimbunan pepohon keimanan


Saya kongsikan puisi kehidupan nukilan murabbi saya, Cikgu Azmi Bahari. Semoga kita bersama beroleh hidayah dari Allah SWT.

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah