Friday, November 25, 2011

Bicara tajuk ikhlas bukanlah satu yang mudah bagi saya, suatu saat saya ditanya dengan persoalan bagaimana kita dapat mengetahui samada seseorang itu ikhlas atau tidak? Sambil memandang wajah yang bertanya saya sekadar tersenyum dan menyeru agar beliau terus beramal dan menjaga keikhlasan beramal. Kemudian saya teringat akan satu dialog yang berlaku di zaman Rasulullah SAW yang bertanyakan persoalan keikhlasan. Suatu saat ada seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW dan bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda jika seseorang berperang dan berjihad di jalan Allah dengan niat untuk mencari upah dan kelebihan pujian dan nama, agar diingati dan disebut-sebut sebagai seorang patriot yang pemberani, apa yang akan diperolehinya?”

Baginda menjawab; “Beliau tidak mendapat apa-apa.”

Yang bertanya mengulangi pertanyaannya lagi sehingga tiga kali. Dan Baginda SAW tetap menjawab; “Tidak ada.” Terakhir nabi bersabda;

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan semata kerana-Nya dan didedikasikan untuk mencari keredhaan-Nya.” (HR An-Nasa’i).

Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“…Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhan-nya.” (Al-Kahfi: 110)

Tuntutan ikhlas adalah merupakan asas kepada penerimaan amal kita disisi Allah SWT dan melayakkan kita untuk menerima pertolongan-Nya. Sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari musibah hidup kecuali keikhlasan. Dalam satu hadith dari Nafi’ diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang sedang mengadakan perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh hujan, maka mereka berteduh di dalam sebuah gua. (Tanpa disangka), pintu gua tersebut tertutup, (kerana pintunya tertutup oleh sebuah batu besar). Maka ada sebahagian dari mereka yang berkata kepada yang lain: “Demi Allah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali sifat jujur (keikhlasan), oleh kerananya, saya harap agar masing-masing kalian berdoa (kepada Allah SWT) dengan perantara (wasilah) suatu amal yang dia yakin dikerjakan dengan penuh kejujuran (keikhlasan).

Seorang dari mereka berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu bahawa dulu aku punya seorang pekerja yang bekerja padaku dengan imbalan 3 gantang padi. Tapi, tiba-tiba dia pergi dan tidak mengambil upahnya. Kemudian aku ambil padi tersebut lalu aku tanam dan dari hasilnya aku belikan seekor sapi. Suatu saat, dia datang kepadaku untuk menagih upahnya. Aku katakan padanya, ‘Pergilah ke sapi-sapi itu dan bawalah dia’. Orang itu berkata kembali, ‘Upahku yang ada padamu hanyalah 3 gantang padi’. Maka aku jawab, ‘Ambillah sapi-sapi itu, sebab sapi-sapi itu hasil dari padi yang tiga gantang dulu’. Akhirnya dia ambil juga. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa apa yang aku perbuat itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini).” Tiba-tiba batu besar (yang menutupi gua itu) bergeser.

Seorang lagi berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu bahawa aku mempunyai ibu dan bapa yang sudah tua. Setiap malam aku membawakan untuk keduanya susu dari kambingku. Suatu malam aku datang terlambat pada mereka. Aku datang kala mereka sudah tidur lelap. Saat itu, isteri dan anak-anakku berteriak kelaparan. Biasanya aku tidak memberi minum buat mereka sehingga kedua orang tuaku terlebih dahulu minum. Aku enggan membangunkan mereka, aku juga enggan meninggalkan mereka sementara mereka perlu minum susu tersebut. Maka, aku tunggu mereka (bangun) sampai fajar menyingsing. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa hal tersebut aku kerjakan hanya kerana takut padaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini). Tiba-tiba batu besar itu bergeser lagi.

Yang lain lagi juga berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu aku mempunyai saudari sepupu (anak perempuan bapa saudara), dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku selalu menggoda dan memujuknya (berbuat dosa) tapi dia menolak. Hingga akhirnya aku memberinya (pinjaman) 100 dinar. (Jelasnya), dia memohon wang pinjaman dariku (kerana dia sangat memerlukan dan terpaksa), maka (aku jadikan hal itu sebagai helah untuk mendapatkan kehormatannya). Maka aku datang kepadanya membawa wang tersebut lalu aku berikan kepadanya, akhirnya dia pun memberiku kesempatan untuk menjamah dirinya. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, ‘Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau merosak cincin kecuali dengan haknya’. Maka dengan segera aku berdiri dan keluar meninggalkan wang 100 dinar itu (untuknya). Ya Allah, bila Engkau tahu bahawa apa yang aku kerjakan itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini)”. Tiba-tiba bergeserlah batu itu sekali lagi, dan Allah pun mengeluarkan mereka . (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Tidakkah kisah di atas mengugah jiwa kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki satu amalan mulia yang pernah kita kerjakan dan itu menjadi rahsia tersendiri antara kita dengan Allah SWT sehingga kelak dapat kita jadikan sebagai wasilah ditengah situasi genting. Tidak perlu kita bimbangkan samada urusan dan amalan orang lain itu ikhlas atau tidak, sebaliknya kita harus bimbangkan sejauh mana kejujuran kita dalam beramal.

Al-Junaid menuturkan; “Keikhlasan adalah rahsia antara Allah dan hamba-Nya yang tidak diketahui oleh malaikat (sekalipun) hingga ia tidak tercatat, juga tidak diketahui oleh syaitan sehingga ia tidak dapat merosakkan.”

Ikhlas adalah rahsia antara kita dengan Allah. Namun kita akan dapat merasakan desiran keikhlasan saat ia memenuhi hati. Kita akan merasakan keikhlasan saat air mata kita mengalir, hati kita tergerak dan terdorong kuat untuk melakukan amal ketaatan. Semoga kita sentiasa menjaga keikhlasan amal kita hanya sanya kerana Allah SWT semata.

Impak Ikhlas Dalam Kehidupan

Bicara tajuk ikhlas bukanlah satu yang mudah bagi saya, suatu saat saya ditanya dengan persoalan bagaimana kita dapat mengetahui samada seseorang itu ikhlas atau tidak? Sambil memandang wajah yang bertanya saya sekadar tersenyum dan menyeru agar beliau terus beramal dan menjaga keikhlasan beramal. Kemudian saya teringat akan satu dialog yang berlaku di zaman Rasulullah SAW yang bertanyakan persoalan keikhlasan. Suatu saat ada seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW dan bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda jika seseorang berperang dan berjihad di jalan Allah dengan niat untuk mencari upah dan kelebihan pujian dan nama, agar diingati dan disebut-sebut sebagai seorang patriot yang pemberani, apa yang akan diperolehinya?”

Baginda menjawab; “Beliau tidak mendapat apa-apa.”

Yang bertanya mengulangi pertanyaannya lagi sehingga tiga kali. Dan Baginda SAW tetap menjawab; “Tidak ada.” Terakhir nabi bersabda;

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan semata kerana-Nya dan didedikasikan untuk mencari keredhaan-Nya.” (HR An-Nasa’i).

Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“…Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhan-nya.” (Al-Kahfi: 110)

Tuntutan ikhlas adalah merupakan asas kepada penerimaan amal kita disisi Allah SWT dan melayakkan kita untuk menerima pertolongan-Nya. Sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari musibah hidup kecuali keikhlasan. Dalam satu hadith dari Nafi’ diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang sedang mengadakan perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh hujan, maka mereka berteduh di dalam sebuah gua. (Tanpa disangka), pintu gua tersebut tertutup, (kerana pintunya tertutup oleh sebuah batu besar). Maka ada sebahagian dari mereka yang berkata kepada yang lain: “Demi Allah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali sifat jujur (keikhlasan), oleh kerananya, saya harap agar masing-masing kalian berdoa (kepada Allah SWT) dengan perantara (wasilah) suatu amal yang dia yakin dikerjakan dengan penuh kejujuran (keikhlasan).

Seorang dari mereka berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu bahawa dulu aku punya seorang pekerja yang bekerja padaku dengan imbalan 3 gantang padi. Tapi, tiba-tiba dia pergi dan tidak mengambil upahnya. Kemudian aku ambil padi tersebut lalu aku tanam dan dari hasilnya aku belikan seekor sapi. Suatu saat, dia datang kepadaku untuk menagih upahnya. Aku katakan padanya, ‘Pergilah ke sapi-sapi itu dan bawalah dia’. Orang itu berkata kembali, ‘Upahku yang ada padamu hanyalah 3 gantang padi’. Maka aku jawab, ‘Ambillah sapi-sapi itu, sebab sapi-sapi itu hasil dari padi yang tiga gantang dulu’. Akhirnya dia ambil juga. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa apa yang aku perbuat itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini).” Tiba-tiba batu besar (yang menutupi gua itu) bergeser.

Seorang lagi berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu bahawa aku mempunyai ibu dan bapa yang sudah tua. Setiap malam aku membawakan untuk keduanya susu dari kambingku. Suatu malam aku datang terlambat pada mereka. Aku datang kala mereka sudah tidur lelap. Saat itu, isteri dan anak-anakku berteriak kelaparan. Biasanya aku tidak memberi minum buat mereka sehingga kedua orang tuaku terlebih dahulu minum. Aku enggan membangunkan mereka, aku juga enggan meninggalkan mereka sementara mereka perlu minum susu tersebut. Maka, aku tunggu mereka (bangun) sampai fajar menyingsing. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa hal tersebut aku kerjakan hanya kerana takut padaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini). Tiba-tiba batu besar itu bergeser lagi.

Yang lain lagi juga berdoa: “Ya Allah, Engkau tahu aku mempunyai saudari sepupu (anak perempuan bapa saudara), dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku selalu menggoda dan memujuknya (berbuat dosa) tapi dia menolak. Hingga akhirnya aku memberinya (pinjaman) 100 dinar. (Jelasnya), dia memohon wang pinjaman dariku (kerana dia sangat memerlukan dan terpaksa), maka (aku jadikan hal itu sebagai helah untuk mendapatkan kehormatannya). Maka aku datang kepadanya membawa wang tersebut lalu aku berikan kepadanya, akhirnya dia pun memberiku kesempatan untuk menjamah dirinya. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, ‘Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau merosak cincin kecuali dengan haknya’. Maka dengan segera aku berdiri dan keluar meninggalkan wang 100 dinar itu (untuknya). Ya Allah, bila Engkau tahu bahawa apa yang aku kerjakan itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini)”. Tiba-tiba bergeserlah batu itu sekali lagi, dan Allah pun mengeluarkan mereka . (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Tidakkah kisah di atas mengugah jiwa kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki satu amalan mulia yang pernah kita kerjakan dan itu menjadi rahsia tersendiri antara kita dengan Allah SWT sehingga kelak dapat kita jadikan sebagai wasilah ditengah situasi genting. Tidak perlu kita bimbangkan samada urusan dan amalan orang lain itu ikhlas atau tidak, sebaliknya kita harus bimbangkan sejauh mana kejujuran kita dalam beramal.

Al-Junaid menuturkan; “Keikhlasan adalah rahsia antara Allah dan hamba-Nya yang tidak diketahui oleh malaikat (sekalipun) hingga ia tidak tercatat, juga tidak diketahui oleh syaitan sehingga ia tidak dapat merosakkan.”

Ikhlas adalah rahsia antara kita dengan Allah. Namun kita akan dapat merasakan desiran keikhlasan saat ia memenuhi hati. Kita akan merasakan keikhlasan saat air mata kita mengalir, hati kita tergerak dan terdorong kuat untuk melakukan amal ketaatan. Semoga kita sentiasa menjaga keikhlasan amal kita hanya sanya kerana Allah SWT semata.

Tuesday, November 22, 2011

Tatkala membicarakan episod kesungguhan dalam kehidupan, penulis pasti akan teringat kisah luarbiasa dari Al-Quran yang mencontohkan kepada kita erti kesungguhan. Ayuh kita renungi dialog dan kisah ringkas insan luarbiasa ini.

"Apakah kau akan meninggalkan kami?” sang isteri itu bertanya pada suaminya. Yang ditanya hanya diam menunduk. Ia tidak menjawab. Wajahnya begitu sayu.

“Apakah ini perintah Allah?” sang isteri itu mengganti pertanyaannya. Sang suami menggenggam tangan isterinya itu dan mengangguk perlanan.

“Jika ini perintah Allah, maka Ia sedikitpun tidak akan mensia-siakan kami!” ujar wanita luarbiasa itu, Siti Hajar, dengan yakin dan membiarkan suaminya, Ibrahim, berlalu meninggalkan dirinya dan putera mereka Ismail di padang pasir yang begitu terik, tandus, dan tidak berpenghuni.

Ketika si kecil menangis kerana kehausan, Siti Hajar itu mulai panik. Ia berlari menaiki dan menuruni bukit Safa dan Marwah tanpa memperdulikan kakinya yang mungkin telah lepuh kepanasan dan tekaknya yang terlalu kering. Berkali-kali ia bolak-balik berjalan di antara dua bukit itu. Akal sihatnya mengatakan bahawa tidak mungkin ada air di situ. Dia sedar sepenuhnya, berapa kali pun ia berjalan ia tidak akan menemukan air. Akan tetapi ia ingin menunjukkan kepada Allah SWT kesungguhannya, kegigihannya dalam berjuang. Siti Hajar percaya pada apa yang diyakininya, bahawa Allah sedikitpun tidak akan mensia-siakan mereka.

Kesungguhannya berbuah kenikmatan yang luar biasa. Pada perjalanan berulang-aliknya yang ketujuh, Allah mengurniakannya air berhampiran kaki puteranya. Munculnya air zam-zam.

Inilah kisah abadi sepanjang zaman perjuangan yang luar biasa dari seorang wanita bernama Siti Hajar. Apa yang beliau lakukan ini diabadikan oleh Allah dalam salah satu rangkaian ibadah haji: sa’i.

Apa yang boleh kita belajar dari kisah ini? Pertama rukun kesungguhan adalah miliki keyakinan yang tinggi kepada Allah SWT. Usaha tanpa batas dan tidak mengenal penat lelah adalah kuncinya. Setiap aktiviti kita yang disertai dengan kesungguhan pada dasarnya adalah pembuktian kebergantungan diri kita kepada Allah SWT.

Siti Hajar tahu bahawa ia tidak mungkin mendapatkan air di tengah-tengah gurun yang sedemikian tandus, namun ia menunjukkan pada Allah bahawa ia bersungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh bahawa Allah akan memberikan kebaikan yang banyak bagi hambaNya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Siapa sangka, rezeki Allah itu kemudian datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Kedua, Siti Hajar mengajar kita bahawa setiap cita-cita semestinya mewujudkan ikhtiar dengan kesungguhan, bukan sekedar angan-angan. Pepatah Arab mengatakan Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Insya Allah..dengan izin Allah..tidak ada yang tidak mungkin. Kesungguhan dan keyakinan. Itu yang diajarkan Bonda Hajar pada kita untuk kita ambil sebagai energi untuk terus berupaya meraih cita-cita. Wallahu’alam.

Petikan artikel saya dari Majalah HALUAN Edisi 4/2011. Anda boleh dalaptkan keluaran majalah "Nyahlah Malas" dengan menghubungi Sdr Zulkarnain Zainuddin 0139544197

Belajar Kesungguhan Dari Bonda Hajar

Tatkala membicarakan episod kesungguhan dalam kehidupan, penulis pasti akan teringat kisah luarbiasa dari Al-Quran yang mencontohkan kepada kita erti kesungguhan. Ayuh kita renungi dialog dan kisah ringkas insan luarbiasa ini.

"Apakah kau akan meninggalkan kami?” sang isteri itu bertanya pada suaminya. Yang ditanya hanya diam menunduk. Ia tidak menjawab. Wajahnya begitu sayu.

“Apakah ini perintah Allah?” sang isteri itu mengganti pertanyaannya. Sang suami menggenggam tangan isterinya itu dan mengangguk perlanan.

“Jika ini perintah Allah, maka Ia sedikitpun tidak akan mensia-siakan kami!” ujar wanita luarbiasa itu, Siti Hajar, dengan yakin dan membiarkan suaminya, Ibrahim, berlalu meninggalkan dirinya dan putera mereka Ismail di padang pasir yang begitu terik, tandus, dan tidak berpenghuni.

Ketika si kecil menangis kerana kehausan, Siti Hajar itu mulai panik. Ia berlari menaiki dan menuruni bukit Safa dan Marwah tanpa memperdulikan kakinya yang mungkin telah lepuh kepanasan dan tekaknya yang terlalu kering. Berkali-kali ia bolak-balik berjalan di antara dua bukit itu. Akal sihatnya mengatakan bahawa tidak mungkin ada air di situ. Dia sedar sepenuhnya, berapa kali pun ia berjalan ia tidak akan menemukan air. Akan tetapi ia ingin menunjukkan kepada Allah SWT kesungguhannya, kegigihannya dalam berjuang. Siti Hajar percaya pada apa yang diyakininya, bahawa Allah sedikitpun tidak akan mensia-siakan mereka.

Kesungguhannya berbuah kenikmatan yang luar biasa. Pada perjalanan berulang-aliknya yang ketujuh, Allah mengurniakannya air berhampiran kaki puteranya. Munculnya air zam-zam.

Inilah kisah abadi sepanjang zaman perjuangan yang luar biasa dari seorang wanita bernama Siti Hajar. Apa yang beliau lakukan ini diabadikan oleh Allah dalam salah satu rangkaian ibadah haji: sa’i.

Apa yang boleh kita belajar dari kisah ini? Pertama rukun kesungguhan adalah miliki keyakinan yang tinggi kepada Allah SWT. Usaha tanpa batas dan tidak mengenal penat lelah adalah kuncinya. Setiap aktiviti kita yang disertai dengan kesungguhan pada dasarnya adalah pembuktian kebergantungan diri kita kepada Allah SWT.

Siti Hajar tahu bahawa ia tidak mungkin mendapatkan air di tengah-tengah gurun yang sedemikian tandus, namun ia menunjukkan pada Allah bahawa ia bersungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh bahawa Allah akan memberikan kebaikan yang banyak bagi hambaNya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Siapa sangka, rezeki Allah itu kemudian datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Kedua, Siti Hajar mengajar kita bahawa setiap cita-cita semestinya mewujudkan ikhtiar dengan kesungguhan, bukan sekedar angan-angan. Pepatah Arab mengatakan Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Insya Allah..dengan izin Allah..tidak ada yang tidak mungkin. Kesungguhan dan keyakinan. Itu yang diajarkan Bonda Hajar pada kita untuk kita ambil sebagai energi untuk terus berupaya meraih cita-cita. Wallahu’alam.

Petikan artikel saya dari Majalah HALUAN Edisi 4/2011. Anda boleh dalaptkan keluaran majalah "Nyahlah Malas" dengan menghubungi Sdr Zulkarnain Zainuddin 0139544197

Ingatan rakyat Mesir masih segar lagi tatkala pada 10 Februari 2011, Hosni Mubarak muncul di siaran televisyen kerajaan dan dengan penuh sombong menyatakan bahawa dia tidak akan meletak jawatan sehinggalah pilihanraya pada bulan September nanti. Namun pada keesokannya, Allah Yang Maha Kuasa telah merentap kekuasaan Mubarak yang kejam itu. Rakyat Mesir seluruhnya bergembira dengan kejatuhan regim Mubarak, ternyata demonstrasi dan kebangkitan mereka membawa kepada kejatuhan regim tersebut.

Namun, hari ini mereka yang berdemonstrasi sekian hari di Tahrir Square ketika menggulingkan diktator Hosni Mubarak kini kembali lagi!

Diktator telah pergi, namun 9 bulan semenjak kejatuhan diktator, yang diharap tidak banyak berbeza!

Yang dulunya di zaman Mubarak, hari ini peninggalannya masih di situ semuanya dengan "seragam dan nama" yang baru! Dalam pada banyak pihak sedang bercakap mengenai tumbangnya seorang Firaun, kita mesti ingat bahawa arkitek Mubarak dan penggantinya masih tetap sama! Hakikatnya, tentera yang sama masih berkuasa di Mesir. Tentera ini adalah tentera yang dibiaya hampir sepenuhnya oleh Amerika dan dilatih oleh Amerika di mana Ketua Turus Angkatan Tenteranya, Jenderal Mohamed Hussein Tantawi, tidak pernah putus merujuk kepada Amerika.

Jadi terpaksalah rakyat yang dulunya berdemo, kembali lagi ke Tahrir Square! Kerja belum selesai sehingga ada pemerintahan yang dipilih rakyat dan demokrasi yang adil dapat ditegakkan!

Inilah bahayanya kalau perjuangan terhambat setengah jalan dan regim yang sama masih muncul dan berkuasa! Pilihan yang tertinggal pada rakyat Mesir adalah "lawan"!

Saat cetusan rasa ini ditulis, sudah mencecah 33 orang patriot kebangkitan rakyat Mesir meninggal dunia dan lebih 2000 orang cedera akibat pertempuran dengan polis diktator kerajaan Mesir.

Ribuan aktivis dan rakyat Mesir berhimpun kembali memenuhi jalan-jalan di Kaherah bagi kebangkitan ''revolusi kedua” untuk memaksakan regim yang masih membawa wajah diktator “lama” berundur, kerana mereka dikatakan telah gagal untuk menstabilkan negara, menyelamatkan ekonomi atau membawa demokrasi yang adil. Maka pada hari ini (Selasa), aktivis menyeru aksi "perarakan jutaan manusia"

Di mana saja di dunia, selama ada anak muda yang berani berjuang seperti patriot di Tahrir Square ini, masa depan masih boleh diharapkan! Semoga Mesir kembali aman.

”Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (al-Hajj (22):40).

Mesir: Ketika Mereka Kembali ke Tahrir Square!

Ingatan rakyat Mesir masih segar lagi tatkala pada 10 Februari 2011, Hosni Mubarak muncul di siaran televisyen kerajaan dan dengan penuh sombong menyatakan bahawa dia tidak akan meletak jawatan sehinggalah pilihanraya pada bulan September nanti. Namun pada keesokannya, Allah Yang Maha Kuasa telah merentap kekuasaan Mubarak yang kejam itu. Rakyat Mesir seluruhnya bergembira dengan kejatuhan regim Mubarak, ternyata demonstrasi dan kebangkitan mereka membawa kepada kejatuhan regim tersebut.

Namun, hari ini mereka yang berdemonstrasi sekian hari di Tahrir Square ketika menggulingkan diktator Hosni Mubarak kini kembali lagi!

Diktator telah pergi, namun 9 bulan semenjak kejatuhan diktator, yang diharap tidak banyak berbeza!

Yang dulunya di zaman Mubarak, hari ini peninggalannya masih di situ semuanya dengan "seragam dan nama" yang baru! Dalam pada banyak pihak sedang bercakap mengenai tumbangnya seorang Firaun, kita mesti ingat bahawa arkitek Mubarak dan penggantinya masih tetap sama! Hakikatnya, tentera yang sama masih berkuasa di Mesir. Tentera ini adalah tentera yang dibiaya hampir sepenuhnya oleh Amerika dan dilatih oleh Amerika di mana Ketua Turus Angkatan Tenteranya, Jenderal Mohamed Hussein Tantawi, tidak pernah putus merujuk kepada Amerika.

Jadi terpaksalah rakyat yang dulunya berdemo, kembali lagi ke Tahrir Square! Kerja belum selesai sehingga ada pemerintahan yang dipilih rakyat dan demokrasi yang adil dapat ditegakkan!

Inilah bahayanya kalau perjuangan terhambat setengah jalan dan regim yang sama masih muncul dan berkuasa! Pilihan yang tertinggal pada rakyat Mesir adalah "lawan"!

Saat cetusan rasa ini ditulis, sudah mencecah 33 orang patriot kebangkitan rakyat Mesir meninggal dunia dan lebih 2000 orang cedera akibat pertempuran dengan polis diktator kerajaan Mesir.

Ribuan aktivis dan rakyat Mesir berhimpun kembali memenuhi jalan-jalan di Kaherah bagi kebangkitan ''revolusi kedua” untuk memaksakan regim yang masih membawa wajah diktator “lama” berundur, kerana mereka dikatakan telah gagal untuk menstabilkan negara, menyelamatkan ekonomi atau membawa demokrasi yang adil. Maka pada hari ini (Selasa), aktivis menyeru aksi "perarakan jutaan manusia"

Di mana saja di dunia, selama ada anak muda yang berani berjuang seperti patriot di Tahrir Square ini, masa depan masih boleh diharapkan! Semoga Mesir kembali aman.

”Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (al-Hajj (22):40).

Saturday, November 12, 2011

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rooji'un, pada Jumaat (11/11/2011) Haji Muhammad Abdu Khattab An-Najjar, salah seorang tokoh penting dan pengasas Jamaah Ikhwanul Muslimin di Palestin telah meninggal dunia pada usianya yang menghampiri 84 tahun.

Haji Muhammad Abdu Khattab An-Najjar, atau lebih dikenali dengan panggilan Haji Najjar meninggal dunia setelah sekian lama menderita sakit di Hospital Gaza Eropa di Khan Yunis.

Haji Najjar dilahirkan pada 1927 di Khan Yunis. Beliau merupakan generasi awal pimpinan IM di Gaza sejak tahun 1950. Bersama Syeikh Imam Ahmad Yasin, mereka mendirikan IM sekembali dari perang 1967.

Haji Najjar hanya belajar melalui para masyayikh namun demikian beliau seorang da'i yang aktif memberikan pengajian dan ceramah dari masjid ke masjid di Jalur Gaza.

Syeikh Najjar turut merentasi jalan dakwah dan jalan jihad yang lama bersama Syeikh Ahmad Yasin. Beliau bersama Syeikh Ahmad Yasin telah mengasaskan penubuhan Universiti Islamiah di Gaza, turut mengasaskan juga Yayasan Akademi Islam, Yayasan Kebajikan Ar-Rahmah dan hospital Dar As-Salam di Khan Younis.

Pada era tahun 1950, 1960 dan 1970 kurun lepas, as-syahid adalah anggota Badan Utama Ikhwan Muslimin di Semenanjung Gaza dan beliau juga adalah salah seorang pemegang amanah Universiti Islamiah sejak 10 tahun lepas sehinggalah saat peninggalannya.

Sepanjang hidup beliau, Haji Muhammad Najjar pernah dibicarakan oleh mahkamah tentera penjajah(Israel/rejim zionis) pada tahun 1980 dan awal 1990. Rumah as-syahid pernah dijadikan tempat perkumpulan Majlis Shura Ikhwan Muslimin di Semenanjung Gaza dalam masa berbelas-belas tahun yang lalu meskipun terpaksa melalui keadaan yang cukup sukar.

As-syahid juga dikenali sebagai simbol kerja kebajikan di Khan Younis. Sebelum akhir hayat, beliau menyandang Pengerusi Lembaga Yayasan Kebajikan Ar-Rahmah.

Beliau juga pernah menganggotai rejimen tentera Palestin sebaik sahaja Palestin berada dibawah mandat British pada 40an, kemudian pada awal tahun 1947, beliau keluar dari rejimen tentera Palestin dan berada di Mesir selama 7 bulan. Ketika itu, beliau bersama pemimpin dan pengasas Jamaah Ikhwan Muslimin.

Pada 3 bulan yang lalu, Haji An-Najjar menghidap penyakit sehinggalah hayat beliau berakhir pada pagi ini, 11 November 2011 bersamaan 6 Zulhijjah 1432. Menurut SAFA, jenazah beliau akan diiringi dari Masjid Al-Kabir di pertengahan bandar Khan Younis ke tanah perkuburan selepas waktu asar hari ini.

Haji Najjar memiliki 9 orang anak, 5 lelaki dan 4 orang perempuan.

Mursyid Am IM Mesir, Dr. Muhammad Badi menyampaikan ucapan takziah kepada rakyat Arab, dunia Islam dan Ikhwanul Muslimin di seluruh penjuru dunia serta kepada rakyat Palestin atas pemergian Syeikh Muhammad Najar.

Dr. Muhammad Badi menjelaskan, Syeikh Najar merupakan tokoh yang hidupnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan demi membela rakyat Palestin dan permasalahannya, mendukung perjuangan, membela persoalan umat Arab dan Islam seluruhnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Palestin, Ismail Haniyah bercerita bahawa keputusan-keputusan terkini dan perkembangan terbaru dalam sejarah gerakan Islam banyak dilakukan di rumah Syeikh Najar. Bahkan pertemuan besar antara gerakan Islam dan jamaah ikhwan diadakan di rumah beliau. “Syaikh Najar merupakan seorang tokoh yang tawadhu’, banyak membina kader dan menjadi pembimbing bagi mereka,” ungkap Haniyah.

AlFatihah: Perginya Syeikh Najar, Tokoh Gerakan Islam Palestin

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rooji'un, pada Jumaat (11/11/2011) Haji Muhammad Abdu Khattab An-Najjar, salah seorang tokoh penting dan pengasas Jamaah Ikhwanul Muslimin di Palestin telah meninggal dunia pada usianya yang menghampiri 84 tahun.

Haji Muhammad Abdu Khattab An-Najjar, atau lebih dikenali dengan panggilan Haji Najjar meninggal dunia setelah sekian lama menderita sakit di Hospital Gaza Eropa di Khan Yunis.

Haji Najjar dilahirkan pada 1927 di Khan Yunis. Beliau merupakan generasi awal pimpinan IM di Gaza sejak tahun 1950. Bersama Syeikh Imam Ahmad Yasin, mereka mendirikan IM sekembali dari perang 1967.

Haji Najjar hanya belajar melalui para masyayikh namun demikian beliau seorang da'i yang aktif memberikan pengajian dan ceramah dari masjid ke masjid di Jalur Gaza.

Syeikh Najjar turut merentasi jalan dakwah dan jalan jihad yang lama bersama Syeikh Ahmad Yasin. Beliau bersama Syeikh Ahmad Yasin telah mengasaskan penubuhan Universiti Islamiah di Gaza, turut mengasaskan juga Yayasan Akademi Islam, Yayasan Kebajikan Ar-Rahmah dan hospital Dar As-Salam di Khan Younis.

Pada era tahun 1950, 1960 dan 1970 kurun lepas, as-syahid adalah anggota Badan Utama Ikhwan Muslimin di Semenanjung Gaza dan beliau juga adalah salah seorang pemegang amanah Universiti Islamiah sejak 10 tahun lepas sehinggalah saat peninggalannya.

Sepanjang hidup beliau, Haji Muhammad Najjar pernah dibicarakan oleh mahkamah tentera penjajah(Israel/rejim zionis) pada tahun 1980 dan awal 1990. Rumah as-syahid pernah dijadikan tempat perkumpulan Majlis Shura Ikhwan Muslimin di Semenanjung Gaza dalam masa berbelas-belas tahun yang lalu meskipun terpaksa melalui keadaan yang cukup sukar.

As-syahid juga dikenali sebagai simbol kerja kebajikan di Khan Younis. Sebelum akhir hayat, beliau menyandang Pengerusi Lembaga Yayasan Kebajikan Ar-Rahmah.

Beliau juga pernah menganggotai rejimen tentera Palestin sebaik sahaja Palestin berada dibawah mandat British pada 40an, kemudian pada awal tahun 1947, beliau keluar dari rejimen tentera Palestin dan berada di Mesir selama 7 bulan. Ketika itu, beliau bersama pemimpin dan pengasas Jamaah Ikhwan Muslimin.

Pada 3 bulan yang lalu, Haji An-Najjar menghidap penyakit sehinggalah hayat beliau berakhir pada pagi ini, 11 November 2011 bersamaan 6 Zulhijjah 1432. Menurut SAFA, jenazah beliau akan diiringi dari Masjid Al-Kabir di pertengahan bandar Khan Younis ke tanah perkuburan selepas waktu asar hari ini.

Haji Najjar memiliki 9 orang anak, 5 lelaki dan 4 orang perempuan.

Mursyid Am IM Mesir, Dr. Muhammad Badi menyampaikan ucapan takziah kepada rakyat Arab, dunia Islam dan Ikhwanul Muslimin di seluruh penjuru dunia serta kepada rakyat Palestin atas pemergian Syeikh Muhammad Najar.

Dr. Muhammad Badi menjelaskan, Syeikh Najar merupakan tokoh yang hidupnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan demi membela rakyat Palestin dan permasalahannya, mendukung perjuangan, membela persoalan umat Arab dan Islam seluruhnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Palestin, Ismail Haniyah bercerita bahawa keputusan-keputusan terkini dan perkembangan terbaru dalam sejarah gerakan Islam banyak dilakukan di rumah Syeikh Najar. Bahkan pertemuan besar antara gerakan Islam dan jamaah ikhwan diadakan di rumah beliau. “Syaikh Najar merupakan seorang tokoh yang tawadhu’, banyak membina kader dan menjadi pembimbing bagi mereka,” ungkap Haniyah.

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah