Monday, July 07, 2008

Membangun Ukhwah Sejati


Membangun Ukhwah Dengan Cinta

Cinta kepada sesama Islam adalah perasaan yang memancar kerana adanya ketaqwaan dan bermuara kepada pengendalian yang kukuh dengan taliNya (i'tisham bi hablillah).


Maka cinta seperti itu hanya akan tumbuh dengan subur dalam ikatan mulia yang bernama ukhuwwah (persaudaraan) yang didasarkan sendi-sendi tersebut. Ikatan tersebut merupakan tujuan suci, cahaya rabbaniyyah sekaligus merupakan nikmat Ilahiyyah. Oleh sebab itu Allah hanya akan menuangkan cahaya dan nikmatnya pada hati dari setiap hambaNya yang mukhlis (ikhlas), mensucikan dan melindungi diri-mereka dengan akhlaq yang terpuji.


Perasaan bersaudara secara tulus inilah yang akan melahirkan peribadi mukmin yang mempunyai rasa kasih sayang dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya serta perasaan ikhlas sejati. Yang akan selalu mengambil sikap positif dalam hal bercinta dan saling mengutamakan, kasih sayang dan saling memaafkan, serta dengan membantu dan saling melengkapi. Juga menghindari hal-hal negatif seperti menjauhkan diri dari segala yang menyebabkan mudharat(bahaya) dalam diri mereka, dalam harta mereka, dan dalam harga diri mereka.


Oleh kerana itu ukhuwwah fillah merupakan sifat yang lazim dari ruang lingkup keimanan, dan merupakan perangai yang sedaging sebagai teman bagi ketaqwaan. Rumusannya tidak ada persaudaraan sejati tanpa adanya iman, dan tidak ada iman tanpa adanya persaudaraan.


Allah SWT berfirman,"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. " QS Al Hujuraat 10)


Jika kita mendapati suatu persaudaraan yang dibelakangnya tidak didukung oleh keimanan maka kita akan dapati bahawa persaudaraan semacam itu tidak akan membawa kemaslahatan dan manfaat yang saling timbal balik. Begitu juga bila kita dapati keimanan yang tidak didukung oleh persaudaraan maka dapat kita simpulkan betapa rendah kadar keimanan itu.


Dr Yusuf Qordawi dalam bukunya Al Mujtama' Al Islami mengatakan bahawa ukhuwwah Islamiyyah yang bercita-cita luhur itu mampu melahirkan al-ikhaa'ul Islami. Dan tujuan terpenting daripadanya adalah persamaan hak( al musaawah), saling membantu (at-ta'aawun), dan cinta kasih kerana Allah( al hubb fillah)


Berikut ini ada beberapa cara praktis sebagai panduan untuk tercapainya kekukuhan ruh ukhuwwah, iaitu:


1. Memberi tahu kepada saudara yang dicintai . Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang mencintai saudaranya maka hendaklah ia memberi tahu kepadanya " ( HR Abu Daud dan Tirmudzi)


2. Memanjatkan do'a untuknya dari kejauhan ketika mereka saling berpisah. Diriwayatkan dari Umar Bin Khattab ra bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Aku minta izin kepada Rasulullah utk melaksanakan umrah". Kemudian Rasulullah mengizinkan dan berkata " Jangan lupa do'akan kami " Lalu beliau mengatakan suatu kalimat yang menggembirakanku bahawa aku mempunyai kebahagiaan dengan kalimat tersebut di dunia. Dalam suatu riwayat beliau berkata: "Kami mengiringi do'a wahai saudaraku"


3. Bila berjumpa dengan saudara lain maka tunjukkanlah senyum kegembiraan dan muka manis. Rasulullah bersabda "Janganlah engkau meremahkan kebaikan apa saja (yang datangnya dari saudaramu). Dan jika engkau berjumpa saudaramu maka berikanlah dia senyum kegembiraan" (HR Muslim)


4. Berjabat tangan bila bertemu. Rasulullah SAW menganjurkan ummatnya bila bertemu dengan saudara-saudaranya agar cepat-cepatlah berjabat tangan. Hal di atas berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Barra, Bersabda Rasulullah SAW: "Tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabatan tangan melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah".

5. Menyempatkan diri untuk mengunjungi saudaranya. Dalam kitabnya Al Muwathta, Imam Malik meriwayatkan: Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa, "Allah berfirman : Pasti akan mendapat cinta-Ku orang-orang yang mencintai kerana Aku, dimana keduanya saling berkunjung kerana Aku dan saling memberi kerana Aku".


6. Menyampaikan ucapan selamat yang berkenaan dengan kejayaan yang dicapai saudaranya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ra bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudanya mendapat kebahagiaan niscaya Allah mengembirakannya pada hari kiamat". (HR Thabrani dalam Ma'jamush Shaghir)


Contoh yang pernah diajarkan oleh Rasul adalah:
a.
Berkenaan dengan kelahiran anak
b.
Apabila kembali dari menunaikan haji / umrah
c.
Bila ada yang melangsungkan perkahwinan
d.
Saat Idul fitri


7. Memberikan hadiah. Iman Dailami meriwayatkan dari Anas dan Marfu' bahawa Rasulullah SAW bersabda "Hendaklah kalian saling memberikan hadiah kerana hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati".


8. Menaruh perhatian terhadap keperluan saudaranya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah SAW bersabda: " Siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia pasti Allah akan meringankan beban penderitaannya di akhirat kelak. Siapa yang memudahkan orang yang dalam keadaan susah pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim pasti Allah akan menutupi (aibnya)di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambaNya jika hamba tersebut menolong saudaranya." (HR Muslim)


9. Menegakkan hak-hak ukhuwwah saudaranya. Dalam rangka mempererat ukhuwwah maka adalah wajib bagi saudaranya untuk menunaikan hak-hak yang dimiliki saudaranya yang lain, seperti menjenguk saudaranya yang lain bila sakit, mendo'akan bila bersin dan menolong bila kesusahan.

Demikianlah prinsip dasar dan uraian hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwwah Islamiyah. Maka sudah barang tentu orang-orang yang mengadakan ukhuwwah fillah dalam rangka melaksanakan ukhuwwah Islamiyyah akan menjadi teladan yang sangat baik bagi orang lain. Dengan bimbingan mereka itu masyarakat menjadi terpimpin sehingga akhirnya masyarakat tersebut mahu untuk mengikutinya.

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah