Thursday, July 30, 2009

DAKWAH DAN DA’I


1.Dakwah dan da’I tidak boleh dipisahkan dalam membangun risalah Allah.

2.Dakwah ialah menyeru manusia kepada Islam yang hanif dengan keutuhan dan kesyumulannya – dengan syiar-syiar dan syariatnya – dengan aqidah dan kemuliaan akhlaqnya – dengan metod / kaedah dakwahnya yang bijaksana dan jalan-jalan yang unik – serta cara-cara penyampaian yang benar.

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Surah al- Maidah – 15-16)


3. Sesungguhnya kita tidak boleh memisahkan antara dakwah dengan da’inya. – kerana seorang muslim yang memahami dakwahnya dengan pemahaman yang benar , akan tetapi kurang tepat dalam menyampaikan dakwahnya kepada manusia sama bahayanya dengan seorang muslim yang tidak memahami Islam dengan pemahaman yang benar, tetapi dia pandai berbicara, berdiskusi.

- Yang pertama - faham – tapi tidak pandai dalam pendekatan dakwah – pendekatan yang tidak berhikmah.

- Yang kedua – pendekatan baik – penyampaian baik tapi tidak ada ilmu - tidak ada kefahaman islam.

Kedua-dua merosakkan dakwah.

4. Oleh kerana itu, Islam hanya akan menjadi dakwah yang benar apabila dibawa oleh seorang da’i yang faham dan berakhlaq.

Dr. Musthafa As-Siba’i rahimahullah mengatakan : “ Musibah yang menimpa agama ini di sepanjang zaman adalah disebabkan dua golongan manusia. Yang pertama, kelompok yang salah faham atau tidak faham agama ini, dan kelompok kedua adalah mereka yang pandai berbicara dan menyampaikan tapi tiada kefahaman. Kelompok pertama menyesatkan orang mukmin, sedangkan kelompok yang kedua memberikan alasan bagi orang-orang kafir.”

5. Oleh kerana itu, seorang dae harus memahami bahawa sesungguhnya dakwah merupakan tugas para rasul Allah yang mulia. Mereka adalah para utusan Allah kepada makhluqnya, uang menyampaikan kepada mereka perintah Allah dengan bashirah ( petunjuk yang jelas ), yang kemudian tugas ini diwarisi oleh para ulamak dan aktivis dakwah yang ikhlas. Mereka berhak meraih darjat yang mulia dan pahala yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah saw,

“ Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, ia berhak memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, ia mendapat dosanya seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka.” ( HR Muslim, Malik, Abu Daud dan Tirmizi )

6. Dakwah bukanlah urusan yang mudah, akan tetapi ia merupakan amanah agung yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak untuk memikulnya dan merasa takut, kemudian manusia memberanikan diri menerimanya.

7. Dakwah memerlukan para dae yang mukhlis, giat dan dinamis. Kerana seorang dai adalah pendidik dan pembangun generasi. Dan berupaya memumbuhkan generasi yang berakhlaq dengan akhlaq islam.

8. Kekurangan kita bukan terletak pada manhaj, bukan pula pada jalan / saranan , akan tetapi kekurangan kita sering terletak pada syaksiyyah akhlaqiyyah ( keperibadian yang berakhlaq ) dan jati diri manusia yang islami.

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah