Monday, May 09, 2011

Kehidupan Yang Kosong?
Apabila Allah izin penulis berpeluang melangkah kaki ke menara gading ke UiTM Cawangan Perlis (ketika itu ITM) sekitar tahun 1995, penulis ada dua misi besar. Pertama mencapai kecemerlangan sebaik mungkin sebagai mahasiswa melayu muslim yang berjaya. Alhamdulillah penulis berjaya tamat dengan keputusan kelas pertama. Keduanya adalah mencari kebenaran akan hakikat kehidupan ini. Penulis mencari suatu makna dalam kehidupan ini.

Kita biasa mendengar firman Allah SWT:

“Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (Adz Dzariyat : 56)
Namun sejauh mana penghayatan kita akan keterangan jelas dari Allah SWT kepada makna kehidupan kita yang sebenarnya? Penulis sudah mendengar dalil ini sejak dari sekolah menengah, namun masih merasai kekosongan dalam jiwa.

Ramai manusia menjadi sesat dan serabut kerana mereka tidak menemui makna kehidupan. Sebenarnya bukan kita sahaja yang mencari makna kehidupan, bahkan ada seorang tokoh ilmuwan hebat, Albert Einstein (14 Mac 1879 – 18 April 1955) seorang ahli fizik teori berbangsa Jerman yang dipandang sebagai ahli sains yang teragung pada abad ke-20 juga mencari-cari makna kehidupan. Ketika seseorang bertanya kepada Einstein, pertanyaan apa yang akan diajukan kepada Tuhan bila dia dapat mengajukan pertanyaan itu, dia menjawab, "Bagaimana awal mula alam raya ini? Tetapi setelah berfikir beberapa saat, dia mengubah fikirannya lalu berkata,"Bukan itu. Saya akan bertanya,"Kenapa dunia ini diciptakan?" Kerana, dengan demikian saya akan mengetahui makna hidup saya sendiri." Albert mati dalam keadaan tidak menemui makna kehidupannya yang sebenar.

Adalah satu kerugian yang amat besar kepada diri kita sebagai muslim, masih tidak menemui makna kehidupan kita. Masih tidak menemui jawapan dari mana kita didatangkan, untuk apa kita didatangkan dan ke mana kita selepas mati nanti. Persoalan “dari mana”, “ke mana”, dan “kenapa” yang berkaitan dengan kewujudan dan kehidupan merupakan antara persoalan-persoalan asasi (ultimate problems) dalam setiap fikiran manusia yang inginkan sebuah “makna” (meaning). Tanpa mengetahui jawapan daripada persoalan-persoalan tersebut, maka kehidupan ini sejak dari permulaannya sehinggalah kesudahannya hanyalah suatu “kekosongan”.

Tanpa makna kehidupan yang hakiki dan benar, maka seseorang itu akan menjalani sebuah kehidupan dengan penuh pendustaan terhadap dirinya sendiri lalu akan menghadapi setiap hari yang meletihkan, kerana setiap hari yang dilaluinya adalah pendustaan terhadap dirinya sendiri. Oleh kerana itulah, Sheikh Yusuf Al-Hasani pernah berkata: “Jika anda terasa hidup ini meletihkan bererti anda tidak jujur terhadap diri sendiri”.

Sudah sekuat mana dan segigih mana kita mencari kebenaran, mencari makna kehidupan ini. Dan jika sudah menemuinya, sejauh mana pula kita menghargainya dan memelihara kebenaran itu.

Seorang warga tua yang masih sangat wibawa gerak gerinya sedang duduk di bawah pohon rendang di halaman rumahnya di kota Mada’in. Beliau dikelilingi oleh beberapa orang sahabatnya yang sedang asyik mendengar perbicaraannya yang luarbiasa bersemangat, cerita perjalanan hidupnya amat indah dan luarbiasa dalam mencari kebenaran.

Beliau bercerita bagaimana dia meninggalkan kaumnya sendiri untuk memeluk agama Nasrani, lalu kemudian berakhir bersama dengan Islam. Beliau bercerita bagaimana demi mencari kebenaran, beliau rela mengorbankan kekayaan ayahnya yang melimpah ruah, dan beliau bercerita bagaimana demi menyelamatkan akal dan rohaninya, dia rela menanggung kemiskinan dan kesengsaraan saat bersama dengan Islam.

Beliau juga bercerita bahawa beliau pernah dilelong di sebuah pasar hamba abdi di saat beliau menjelajah mencari kebenaran yang sejati, sehinggalah akhirnya beliau bertemu dengan manusia agung, Rasulullah SAW. lalu beriman!.

Beliau ialah Salman al-Farisi ak-Khair, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi contoh teladan bagi setiap manusia yang mencari kebenaran dengan jujur dan ikhlas. Kisah kehidupan beliau amat luarbiasa. Penulis lampirkan kisah dari kitab Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisyam, perjuangan beliau mencari kebenaran sehingga akhirnya menemui makna kehidupan yang sebenar.

Dari Abdullah bin Abbas RA berkata, “Salman al-Farisi RA menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, “Aku seorang Ielaki Parsi dari Isfahan, suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang pakar dalam pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Kerana sangat sayangnya dia pada aku, aku tidak diperbolehkan keluar rumah, aku diminta senantiasa berada di samping di rumah, aku rasa seperti seorang hamba saja.

Aku dilahirkan dan membaktikan diri dalam lingkungan Majusi, sehingga aku ditugaskan sebagai penjaga api yang bertanggungjawab menyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki tanah yang luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, ‘Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan, aku tidak sempat mengurus tanah, cubalah engkau pergi kesana!’ Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan.

Aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja (melarang aku keluar rumah).

Tatkala aku melewati gereja mereka, dan aku mendengar suara mereka sedang sembahyang maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan?

Tatkala aku melihat mereka, aku kagum dengan ibadah mereka, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hari, ‘Demi Allah, ini lebih baik dari agama yang akua anuti selama ini (majusi).’ Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, ‘Dari mana asal usul agama ini?‘ Mereka menjawab, ‘Dari Syam (Syiria).’

Kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, ‘Anakku, ke mana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu?’ Aku menjawab, ‘Ayah, aku melalui pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja, ketika aku melihat ajaran agama mereka aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam,’
Ayahku menjawab, ‘Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikitpun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu.’ Aku membantah, ‘Demi Allah, sekali-kali tidak! Agama itu lebih bagus dari agama kita.’ Kemudian ayahku khuatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku, dan aku dipenjara di dalam rumahnya.

Suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku, maka aku sampaikan kepada mereka, ‘Jika ada rombongan dari Syiria terdiri dari para pedagang Nasrani, maka segera diberitahu padaku.’

Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas, lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syiria.

Sesampainya aku di Syiria, aku bertanya, ‘Siapakah orang yang ahli agama di sini?’ Mereka menjawab, ‘Uskup (pendeta) yang tinggal di gereja.’ Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, ‘Aku sangat mencintai agama ini, dan aku ingin tinggal bersamamu, aku akan membantumu di gerejamu, agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu.’ Pendeta itu menjawab, ‘Silakan.’ Maka aku pun tinggal bersamanya.

Ternyata pendeta itu seorang yang jahat, dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak.
Aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal dunia. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku memaklumkan kepada orang ramai, ‘Sebenarnya, pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk diri¬nya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin barang sedikitpun.’

Mereka pun bertanya kepadaku, ‘Apa buktinya bahawa kamu mengetahui akan hal itu?’ Aku menjawab, ‘Marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya itu.’ Mereka berkata, Baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami.’

Lalu Aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, ‘Demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburnya.’ Kemudian mereka menyalib pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu.

Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan sembahyang lima waktu (bukan seorang muslim) yang lebih bagus dari dia, dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan selalu beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu.

Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, ‘Wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu, dan aku sangat mencintaimu, belum pernah ada seorangpun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu, padahal sebagaimana kamu Iihat, telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah, kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan, apa yang engkau perintahkan kepadaku?’

Orang itu berkata, ‘Wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakatpun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagiannya, kecuali seorang yang tinggal di Mosul (kota di Iraq), yakni Fulan, dia memegang keyakinan seperti aku ini, temuilah ia di sana!’

Lalu tatkala ia telah meninggal dunia, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata, ‘Wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu, dia memberitahuku bahawa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia.’

Kemudian orang yang kutemui itu berkata, ‘Silakan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya.’ Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan Si Fulan kepadaku. Namun ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, ‘Wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewa¬siatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu, kini takdir Allah akan berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi, oleh kerana itu kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan? Dan apa yang engkau perintahkan kepadaku?’

Orang itu berkata, ‘Wahai. anakku, Demi Allah, tidak ada seorangpun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang di Nashibin (kota di Aljazair), yakni Fulan. Temuilah ia!‘

Maka setelah beliau meninggal dunia, aku menemui seseorang di Nashibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang di perintahkan si Fulan kepadaku. Orang itu berkata, ‘Silakan tinggal bersamaku.’ Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si Fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik.

Namun, kematian hampir datang menjemputnya. Dan di ambang kematiannya aku berkata, ‘Wahai Fulan, Ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan, dan kelmarin Fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?’
Orang itu berkata, ‘Wahai anakku, Demi Allah, tidak ada seorangpun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya kecuali seseorang yang tinggal di Amuria (kota di Romawi). Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anuti, jika kamu sanggup, silakan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang.’

Setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, ‘Silakan tinggal bersamaku.’ Akupun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan.

Di tempat orang itu, aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, ‘Wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan, kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui Si Fulan, kemudian Si Fulan juga mewasiatkan aku agar menemui Fulan, kemudian Fulan mewasiatkan aku un¬tuk menemuimu, sekarang kepada siapakah aku ini akan engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?’

Orang itu berkata, ‘Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorangpun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi, dia diutus dengan membawa ajaran nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan, dia sedia makan dari hadiah seseorang tetapi tidak mahu menerima sedekah, di antara kedua bahunya terdapat tanda cincin kenabian. Jika engkau dapat menuju daerah itu, berangkatlah ke sana!’ Kemudian orang ini pun meninggal dunia. Dan sepeninggalnya, aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah.

Pada suatu hari, lalu di hadapanku serombongan orang dari Kalb, mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, ‘Bolehkah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku, namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku, dengan menjualku sebagai hamba ke tangan seorang Yahudi. Kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi, Aku melihat pohon-pohon kurma, aku berharap, mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang disebutkan si Fulan kepadaku. Aku tidak biasa hidup bebas.

Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, saudaranya datang dari Madinah dari Bani Quraidzah. la membeliku darinya. Kemudian membawaku ke Madinah. Saat aku tiba di Madinah aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si Fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah.

Allah mengutus seorang RasulNya, dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya kerana kesibukanku sebagai seorang hamba. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku kerana aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, tiba-tiba salah seorang anak saudaranya datang menghampiri, kemudian berkata, ‘Fulan, Celakalah Bani Qailah (suku Aus dan Khazraj). Mereka kini sedang berkumpul di Quba’ menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahawa orang itu Nabi.’

Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gementar sehingga aku khuatir jatuh menimpa majikanku. Kemudian aku turun dari pohon, dan bertanya kepada anak saudara majikanku, ‘Apa tadi yang engkau katakan? Apa tadi yang engkau katakan?‘

Majikanku sangat marah, dia memukulku dengan pukulan keras. Kemudian berkata, ‘Apa urusanmu menanyakan hal ini, Teruskan pekerjaanmu.’

Aku menjawab, ‘Tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi itu.’

Pada pagi hari, aku mengambil sejumlah bekal kemudian aku menuju kepada Rasulullah SAW, ketika itu baginda sedang berada di Quba, lalu aku menemui beliau. Aku berkata,

”Telah sampai kepadaku khabar bahawasanya engkau adalah seorang yang soleh, engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. ‘Aku membawa sedikit sedekah, dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain.’

Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ‘Silakan kalian makan, sementara baginda tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ‘Ini satu tanda kenabiannya.’

Aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW pun berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari, aku mendatangi baginda sambil berkata, ‘Aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau.’
Kemudian Rasulullah makan sebahagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya, mereka pun makan hadiahku itu. Aku berkata dalam hati, ‘lnilah tanda kenabian yang kedua.’

Selanjutnya aku menemui baginda SAW saat beliau berada di kuburan Baqi’ al-Gharqad, beliau sedang menghantarkan jenazah salah seorang sahabat, beliau mengenakan dua lembar kain, ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat, aku mengucapkan salam kepada baginda. Kemudian aku berputar memperhatikan belakang baginda, adakah aku akan melihat cincin yang disebutkan Si Fulan kepadaku.

Pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan beliau, baginda mengetahui bahawa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian baginda melepas kain selendang baginda dari belakang, aku berhasil melihat tanda cincin kenabian dan aku yakin bahawa beliau adalah seorang Nabi. Maka aku telungkup di hadapan baginda dan memeluknya seraya menangis.

Rasulullah bersabda kepadaku, ‘Rapatlah kemari,’ maka akupun rapat dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu.”

Demikianlah kisah juang dan ketidakputus asaan Salman al-Farisi RA mencari makna kehidupan. Kisah pemuda yang berkorban demi mencari kebenaran. Semoga kita beroleh pelajaran dari kisah juang beliau. Semoga perkongsian kita ini membangkitkan keseriusan kita untuk keluar mencari makna kehidupan kita ini sehinggalah kita diizinkan Allah SWT mati dalam keadaan beriman sepenuhnya kepada Allah SWT.

Dari Jabir (bin Abdullah ) RA katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
”Setiap orang akan dibangkitkan kelak (hari kiamat) menurut keadaan (aqidah atau imannya) ketika mati.”

“Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam (berserah sepenuh hati kepada-Mu).” (A'raf: 89)

3 comments:

  1. Perjuangan untuk mencari kebenaran penuh dengan onak dan duri

    ReplyDelete
  2. kita masih muda dan pemuda, namun terlalu mudah putus asa. himmah mudah pudar.. alhamdulillah, post ini sangat bermanfaat..

    ReplyDelete
  3. “Jika anda terasa hidup ini meletihkan bererti anda tidak jujur terhadap diri sendiri”. Kekuatan apakah ini ?

    ReplyDelete

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah