Thursday, July 14, 2011

Miliki Iltizam Yang Tinggi!
Apabila kita bekerja, kita memerlukan komitmen yang seratus peratus untuk melaksanakan kerja kita sehinggalah ianya berjaya dilaksanakan dengan efisien dan cemerlang. Apabila kita belajar, kita memerlukan komitmen yang tinggi sebagai pelajar dengan belajar bersungguh-sungguh sehingga melayakkan kita memperoleh keputusan yang cemerlang, “best among the best”. Sebagai muslim, kita juga perlu member komitmen kita kepada tuntutan Deen Islam, dari sekcel-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Dari urusan peribadi sehinggalah urusan bernegara. Samada urusan dunia apatah lagi urusan akhirat, komitmen kita terhadap tuntutan Deen Islam akan menentukan siapa kita di sisi Allah SWT.

Tatkala kita melihat kisah Mushab bin ‘Umair RA, kita akan dapat melihat bagaimana tingkat komitmen beliau dengan Deen Islam dan amanah dakwah telah menjadikan misi beliau ke Madinah sebagai kejayaan besar kepada perkembangan dakwah Islam. Beliau adalah duta dakwah pertama yang dilantik oleh Rasulullah SAW di hantar ke Madinah hanya berbekalkan Al Qur’an, namun tidak kita dengari bahawa beliau bermain-main dengan misinya malahan komitmennya pada tugas amat luarbiasa. Seorang sahabat Rasulullah SAW, ‘Uqbah bin ‘Amir al Juhaniy, memiliki komitmen yang tinggi terhadapi masa depan dirinya dan masa depan Islam, sehinggakan telah membawa beliau daripada seorang gembala kambing di pendalaman Madinah kepada seorang Gabenor kepada Mesir.

Inilah nilai kualiti yang perlu kita bina, memiliki komitmen yang tinggi terhadap sesuatu pekerjaan. Dalam Islam, ianya disebut sebagai Iltizam. Iltizam adalah suatu komitmen yang lahir dari dalam diri dan bukan sesuatu yang bersifat kepura-puraan ataupun paksaan. Menurut Fathi Yakan, iltizam adalah sebuah komitmen terhadap Islam dari hukum-hukumnya secara utuh dengan menjadikan Islam sebagai “lifestyle” kehidupan, dari segi pemikiran, pertuturan, sikap dan tingkah laku dan dalam setiap tindakan. Sebagaimana perintah Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 208 menuntut seorang muslim masuk ke dalam Islam secara kaffah, secara seluruhnya.

Kesedaran memiliki Iltizam dengan Islam perlu terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Ketika kesedaran iltizam terhadap Deen Islam ini tidak mendasari pekerjaan seharian kita, makan dibimbangi kesibukkan kita bukan difaktorkan oleh Iltizam terhadap Islam, tetapi kerana memenuhi kehendak diri sendiri semata. Sebagai muslim yang mencintai dakwah dan tarbiyah, sudah tentu kita perlu sentiasa memiliki ciri Iltizam yang tinggi terhadap Deen Allah SWT. Apatah lagi amanah, tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan sangatlah banyak dan berat. Jika iltizam menurun, untuk bergerak harus selalu diingatkan dan dibimbing. Akibatnya,intaj (produktivitinya) sangat minimum. Sebaliknya, jika
iltizamnya dilandasi dengan kefahaman yang benar, walaupun arahannya sedikit dan sifatnya global, hal itu sudah cukup baginya untuk dijadikan sebagai bekal operasional kerjanya.

Jika seorang muslim telah menjadikan Islam sebagai titik tolak berfikir dalam segala hal maka sikap dan perilakunya bukan sekadar dibuat-buat melainkan dilakukan dengan kesedaran. Dari ilmu dan kefahaman diharapkan menumbuhkan keyakinan dan iman yang tinggi yang kemudiannya mensibghah pada dirinya dan pada akhirnya membentuk sikap serta perilaku yang Islami.

Iltizam yang tertinggi adalah Iltizam terhadap Syariat Allah SWT. Iltizam terhadap syariat meliputi aqidah salimah, ibadah shahihah, akhlaq hamidah, dakwah wal jihad, syumul wa tawazun.

Beriltizam atau memiliki komitmen terhadap aqidah salimah menjadi penentu amal kita samada diterima oleh Allah SWT atau tidak. Yang dimaksud dengan aqidah salimah ialah akidah yang sihat, bersih dan murni terbebas dari segala unsur nifaq dan kemusyrikan. Dalam surah Al BAqarah, ayat 165 disebutkan bahawa ada orang–orang yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dan mereka mencintai ilah-ilah tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman amat sangat dicintainya kepada Allah,

Dari ayat tersebut menjelaskan bahawa kita tidak boleh mengambil sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yakni sesuatu yang dicenderungi, dicintai, disembah dan mendominasi hidup kita. Demikian pula dalam segala hal yang lain seperti cinta, kita harus meletakkan cinta kepada Allah dan kemudian jihad di jalan-Nya sebagai prioriti pertama dibanding dengan ibubapa, anak, suami/isteri, kerabat, harta perniagaan atau rumah kediaman.

“Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (At Taubah:24)

Dorongan komitment ini telah telah dicontohkan kepada kita oleh sahabat-sahabat muhajirin saat meninggalkan segala-galanya yang ada di Mekah dan keredhaan para sahabat Ansar untuk menolong mereka. Bagi mereka redha Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya.

Beriltizam atau berkomitmen terhadap ibadah yang sahih dan kemudian istimrar istiqamah). Seorang muslim memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah yang benar, terbebas dari segala bid’ah dan khurafat. Dan ia terikat kepada kewajiban tersebut. Sayid Qutb pernah mengatakan bahawa kualiti iltizam seseorang pertama-tama diukur dari komitmennya terhadap solat, baik dari segi ketepatan waktu mahupun kekhusyuannya. Solahuddin Al-Ayyubi, pahlawan pembebasan Al-Quds selalu memantau di malam hari sebelum perang siapa-siapa saja yang khemahnya terang kerana menegakkan solat malam dan tilawah Al-Quran dan mereka itulah yang kemudian dipilih ke medan jihad keesokan harinya.

Saat Sultan Al Fateh dan tenteranya berjaya menawan kota Constantinople, pada kali pertama solat Jumaat hendak didirikan, timbul pertanyaan siapa yang layak menjadi imam. Baginda memerintahkan kesemua tenteranya termasuk dirinya bangun lantas bertanya, “Siapa di antara kita sejak baligh hingga sekarang pernah meninggalkan solat fardhu walau sekali sila duduk!”. Tiada seorang pun yang duduk, kerana tidak seorang pun di antara mereka pernah meninggalkan solat fardhu.
Baginda bertanya lagi, “Siapa di antara kita yang sejak baligh hingga kini pernah meninggalkan solat sunat rawatib sila duduk!”. Sebahagian daripada tenteranya duduk.

Kemudian Baginda bertanya lagi, “Siapa di antara kamu sejak baligh hingga ke saat ini pernah meninggalkan solat tahajjud walaupun satu malam, sila duduk!”. Kali ini semuanya duduk, kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Baginda tidak pernah meninggalkan solat fardhu, Solat Sunat Rawatib dan Solat Tahajjud sejak baligh.

Bersambung..

1 comments:

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah