Monday, May 25, 2009

ASAS PENTING PEMBENTUKAN UMMAH ISLAMIYYAH

Pendahuluan

Setelah kejatuhan Daulah Islamiyyah dan kehilangan Khilafah Islamiyyah, musuh-musuh Islam menakluki negeri-negeri umat Islam dengan pelbagai cara penaklukan. Penaklu­kan meliputi aspek kebudayaan, kepercayaan mulhid, ibahi (permis­sive) dan ekonomi. Realiti ini telah meletakkan ‘Amal Islami dalam keadaan yang buruk sekali. Umat Islam dikerumuni oleh musuh-musuhnya seperti semut mengerumuni hidangan maka­nan. Keadaan umat Islam telah hampir menyamai keadaan masyarakat sebelum kedatangan da’wah pertama dahulu. Islam telah kembali dagang (terasing) sebagaimana ia bermula dalam keadaan dagang. Tepatlah sepertimana sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam (yang bemaksud):

“Islam telah bermula dengan dagang dan ia akan kembali dagang, maka berbahagialah mereka yang bersama Islam di waktu ia dagang.”

- Hadith Riwayat Muslim.

Kewajipan Membentuk Ummah

Beramal untuk Islam dalam rangka mewujudkan individu, keluarga, jama’ah dan ummah Islamiyyah merupakan suatu kewajipan yang syar’i. Kewajipan ini tidak akan gugur selagimana tidak tertegak suatu kuasa yang memikul tanggungjawab menjaga semua urusan umat Islam. Begitu juga, selagimana kekuasaan itu tidak wujud, maka segala kecuaian samada oleh mereka yang beramal atau oleh mereka yang berdiam diri adalah merupakan dosa. Dosa ini tidak akan terhapus sehinggalah orang-orang yang cuai itu mengambil inisia­tif secepat mungkin untuk memikul tanggungjawab dan taklif amal Islami.

Ditinjau dari sudut hukum, bekerja dan beramal untuk Islam adalah wajib. Realiti pembekuan hukum-hukum Allah di muka bumi dan penguasaan sistem serta undang-undang jahiliyyah ke atas manusia telah mewajibkan umat Islam bekerja dan beramal untuk menegakkan Ummah Islamiyyah dan mengembalikan kehidupan secara Islam. Umat Islam juga berkewajipan mengembalikan manusia kepada pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahuwata’ala dalam semua hal.

Oleh kerana mewujudkan Ummah Islamiyyah dan berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahuwata’ala itu wajib, maka segala amal atau kerja yang menuju kepada perlaksanaan kewajipan-kewajipan itu juga wajib, berdasarkan qaedah syara’:

“Tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengan jalannya, maka jalan itu juga menjadi wajib.”

Model Pembentukan Ummah

Orang mukmin mempunyai model yang tidak boleh dipertikaikan lagi dalam kerja-kerja pembentukan masyarakat atau pembinaan ummah. Model ini telah dizahirkan oleh Allah Subhanahuwata’ala pada generasi awal pimpinan Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam atau lebih dikenali Generasi al-Quran.

Kita perlu melalui jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam memulakan dakwah dengan menyemai ‘aqidah tauhid dalam jiwa pengikut-pengikutnya. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam mendidik mereka di Dar al-Arqam dengan santapan dan hidangan al-Quran. Dari Madrasah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam ini, lahirlah rijal ‘aqidah yang sanggup berjihad dan berkorban demi membina ummah Islamiyyah.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah membangunkan ummah Islamiyyah pertama di atas asas-asas ‘aqidah yang sahih, ‘ibadah salih dan akhlak yang teguh.

‘Aqidah Melahirkan Wihdah Dan Kekuatan

Setelah terbina kekuatan ‘aqidah tauhid maka terbentuklah kekua­tan ukhuwwah dan wihdah (kesatuan). Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah memper­saudarakan Muhajirin dan Ansar dengan ikatan ukhuwwah Islamiyyah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam mencari punca-punca kekuatan yang lazim dan perlu bagi melancarkan jihad selanjutnya. Dengan itu terbentuklah asas yang kukuh atau tapak yang kuat untuk berdiri­nya daulah Islamiyyah di Madinah al-Munawwarah.

Inilah model yang sepatutnya menjadi contoh utama orang-orang mukmin dalam usaha membentuk Ummah Islamiyyah. Firman Allah Subhanahuwata’ala:


“Adalah bagi diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah serta hari Akhirat dan banyak mengingati Allah.

-Surah Al Ahzab: ayat 21

Kita Perlu Mengikuti Jalan Yang Sama

Tiada jalan lain lagi melainkan jalan ‘aqidah atau iman untuk membina kembali ummah Islamiyyah. Jika di permulaan Islam dahulu iman telah menjadi tenaga pembangunannya, iman juga mesti menjadi tenaga pembangun di zaman kebelakangan ini.

Kita kini sedang menghadapi suasana-suasana yang sama seperti yang dihadapi oleh angkatan pertama umat Islam di permulaan lahirnya Islam.

Jika ditinjau suasana alam ketika Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam diutuskan, didapati masyarakat manusia dalam keadaan tidak tenteram dan menghadapi krisis nilai ke paras maksimum. Manusia sesat dalam pemujaan dan pengabdian. Sesat dalam aqidah dan pemikiran. Mereka juga ragu-ragu terhadap kebenaran dan yakin pula terhadap kebati­lan. Nilai mereka sesat. Mereka senang kepada kejahatan dan kuncu-kuncunya serta benci kepada kebaikan dan pendokong-pendo­kongnya. Praktik hidup sesat. Penzalim menjadi pemerintah. Penjahat hidup senang dan mewah. Orang-orang yang soleh tersisih dari masyarakat. Perkara yang ma’ruf dipandang munkar dan yang munkar dipandang ma’ruf. Ketagihan arak telah menjadi kebiasaan. Kejahatan bermaharajalela. Amalan riba telah sampai ke peringkat merampas harta orang lain. Keinginan kepada harta benda telah sampai ke peringkat tamak haloba. Kezaliman dan keras hati telah menjangkau kepada perbuatan menanam anak hidup-hidup.

Asas-asas moral anugerah Allah Subhanahuwata’ala kepada manusia ketika itu tidak dibimbing dengan betul. Akibatnya kecelakaan menimpa mere­ka. Orang berani bertukar menjadi pembinasa dan pengganas. Orang pemurah bertukar menjadi pemboros dan pengikis harta. Orang cer­dik bertukar menjadi penipu. ‘Aqal fikiran digunakan untuk meran­cang jenayah dan program-program untuk memuaskan hawa nafsu. Kekuasaan yang ada pada seseorang umpama sebilah pedang di tangan pemabuk. Dia akan melukakan diri, anak, isteri dan saudara-mara­nya tanpa disedari.

Ciri-ciri seumpama di atas bukan sahaja wujud di zaman jahiliyyah kuno, bahkan wujud juga di zaman moden ini. Oleh kerana ciri-ciri itu wujud di zaman ini, maka zaman ini juga disifatkan sebagai jahiliyyah atau Jahiliyyah Moden.

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah merawat segala penyakit kemasyarakatan tadi dengan iman. Justeru itu ubat atau penawar iman juga perlu digu­nakan untuk merawat segala penyakit kemasyarakatan di zaman ini. Sekaligus, iman menjadi titik tolak ke arah pembentukan Ummah Islamiyyah.

Proses Keimanan

Ummah Islamiyyah tidak akan lahir selagimana satu golongan manu­sia tidak dibentuk terlebih dahulu melalui proses keimanan yang mengikrarkan ‘ubudiyyah hanya kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. ‘Ubudiyyah yang meliputi i’tiqad dan berperanan dalam susunan atau amalan hidup mereka. Proses keimanan itu akan member­sihkan hati serta jiwa daripada pengabdian kepada selain daripada Allah Subhanahuwata’ala. Proses itu juga mengawal setiap amalan daripada bermatlamatkan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala. Melalui proses ini sahajalah ummah Islamiyyah terbentuk atau dibentuk. Ummah Islamiyyah dianggotai oleh mereka yang menjalani sistem pembentukan yang bertolak daripada kalimah tauhid yang diikrarkan oleh setiap anggota, iaitu kalimah لا اله الا الله.

Syahadah لا اله الا الله hendaklah ditegakkan terlebih dahulu dan menjadi asas bagi sistem hidup Islam yang lengkap dan praktikal. Kehidupan ummah Islamiyyah dalam semua bidang dibina di atasnya dan dikawal olehnya. Kehidu­pan Islam tidak akan wujud tanpa asas ini, atau ditegakkan di atas asas yang lain, atau ditegakkan bersama-sama asas lain.

Kumpulan yang sudah bersih hati dan jiwa dalam ‘ubudiyyah inilah sahaja yang dapat membentuk dan membangunkan ummah Islamiyyah yang diredhai oleh Allah Subhanahuwata’ala.

Begitulah caranya kumpulan Islam pertama dibina dan berjaya membentuk ummah Islamiyyah. Mereka adalah ummah contoh yang dikenali sebagai Generasi Al-Quran Yang Unik. Begitulah juga caranya proses pembentukan masyarakat atau ummah Islamiyyah yang kemudian.

Pentingnya Pengukuhan Asas

Sesungguhnya asas yang kukuh amat perlu untuk melahirkan ummah Islamiyyah. Ia laksana asas bagi binaan yang besar. Binaan yang terbesar ialah binaan Islam.

Memanglah sesuatu asas bagi binaan tidak akan kelihatan dengan jelas dan nyata di atas tanah yang rata serta-merta, meskipun telah banyak usaha dan titik peluh dicurahkan untuk menanam dan membenamkannya. Orang-orang yang tidak arif atau orang-orang yang mengharapkan natijah segera akan menganggap bahawa segala usaha dan waktu yang dihabiskan untuk menanam asas adalah sia-sia lantaran mereka tidak nampak kewujudan binaan yang tersergam di atas tanah yang rata itu. Sesungguhnya, tahap atau peringkat meletakkan asas adalah paling sukar dan penting dalam proses pembinaan bangunan.

Setiap waktu dan usaha yang dicurahkan untuk membina asas seseb­uah bangunan tidak boleh dianggap sia-sia. Proses pembinaannya tidak boleh dihentikan dengan alasan belum nampak apa-apa hasil di permukaan tanah. Sudah tentulah bangunan Islam yang besar memerlukan waktu yang banyak dan usaha yang gigih untuk menyiap­kan asasnya.

Tahap-Tahap

Pembentukan masyarakat dan ummah Islamiyyah memerlukan masa yang panjang, usaha yang berterusan, pencurahan tenaga yang besar dan kesediaan melalui tahap-tahap tertentu seperti yang diperlihatkan dalam Sirah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam dan para sahabat baginda.

Tahap-tahap yang berdasarkan Sirah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah seperti berikut:

1. Tahap pembangunan ‘Aqidah yang melahirkan kefahaman yang betul tentang hakikat alam, manusia dan kehidupan. Inilah tahap asasi, pertama dan utama dalam pembentukan syaksiyyah Islamiyyah. Ia kaedah asas yang akan memperbetulkan tindakan-tindakan beri­kutnya.

2. Tahap perlaksanaan Iman dalam realiti hidup Muslim.

“Iman bukanlah dengan angan-angan dan hiasan-hiasan, tetapi ia adalah apa yang bertakhta di dalam hati dan dibukti pula dengan amalan.”

Inilah tahap penghayatan Iman dalam tingkah laku dan aktiviti hidup supaya benar-benar lahir kehidupan Islam.

3. Mereka yang kukuh ‘aqidah, betul fahaman dan baik amalan menyedari bahawa di sana terdapat tanggungjawab yang wajib dilak­sanakan iaitu ‘Amal Haraki untuk membentuk, menerus dan memperta­hankan ummah Islamiyyah. Kerja-kerja besar ini tidak mampu dipikul dengan tenaga seorang, bahkan memerlukan pengliba­tan dalam tanzim haraki secara bersungguh-sungguh. Setiap mukmin perlu bangun memperbaiki ahli-ahli, kawan-kawan dan mereka yang dapat dihubunginya. Seorang mukmin tidak akan gugur tugasnya untuk mengislahkan orang lain. Dia wajib bangun memikul tanggungjawab amar ma’ruf dan nahi mungkar meskipun keseorangan.


Oleh: Ustaz Omar Haji Saleh

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah