Monday, June 04, 2007

Apa Kewajiban Pertama Seorang Hamba ?

Apa Kewajiban Pertama Seorang Hamba ?

Apabila dikatakan kepadamu, “Kewajiban apa yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba ?”

Maka katakanlah, “Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah mempelajari tauhidullah (tentang mengesakan Allah Ta’ala), sebagaimana hadits Ibnu ‘Abbas r.a., dia berkata, ‘Tatkala Nabi mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi berkata kepada Mu’adz: ‘Sesungguhnya kamu diutus kepada suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu seru kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta’ala’ (HR. al Bukhari no. 7372, ini lafazhnya dan Muslim)”

Sumber Bacaan : Prinsip-prinsip Tauhid, Aqidah dan Manhaj oleh Syeikh Yahya bin Ali al Hajuri Mudah-mudahan Bermanfaat.

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah