Monday, June 04, 2007

Statistik Penggunaan Internet

Ringkasan Statistik

Statistik tahun 2005 menunjukkan

1) Pengguna internet di dunia pada Disember 2005 adalah 1,018,057,389 pengguna mengikut Internet World Stats.

2) Menurut NITC, jumlah pengguna internet di Malaysia adalah sebanyak 10,040,000 pengguna pada Disember 2005. Jumlah ini adalah 38% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Jumlah terbesar tertumpu di Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang.

3) Sejak tahun 2003 hingga kini, kadar penambahan pengguna internet di Malaysia adalah hampir 200%! Melihat statistik ini, ia menunjukkan pengguna internet di Malaysia bertambah dengan kadar yang amat pantas.

Laporan Penggunaan Bahasa Di Internet.

Bahasa Malaysia :
Bahasa Malaysia digunakan oleh 2/3 daripada 10 juta pengguna internet di Malaysia (menurut NICT :2004).

Bahasa Malaysia juga digunakan dan difahami oleh negara-negara jiran termasuk Indonesia (15juta pengguna), 15% daripada pengguna internet Singapura (menurut ITU :2003), penggunam internet di Brunei juga turut menambahkan statistik penggunaan Bahasa Malaysia.

Jumlah keseluruhan pengguna internet yang merupakan pengguna bahasa Malaysia adalah melebihi 25 juta pengguna.

Bahasa Inggeris :
Terdapat 226 juta pengguna internet di Amerika, dimana dijangkakan 8.4 pengguna tidak tahu membaca dalam bahasa Inggeris (menurut Ethnologue).

Kanada, United Kingdom dan Australia, menyumbangkan lebih dari 70 juta pengguna internet.

Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan rata-rata digunakan sebagai pengantara perniagaan internet antarabangsa.

Negara-negara membangun juga di Asia, Timur Tengah dan Afrika Selatan turut mendedahkan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan ini menyumbangkan kepada majority pengguna internet memahami bahasa Inggeris.
This entry was posted in :

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah