Sunday, November 30, 2008

Silibus usrahkeluarga: MA’RIFATUL INSAN (Mengenal Manusia) Siri 6

Pembahagian Manusia.

B. Manusia yang dibenci Allah SWT

1. Al Kafirin
Orang – orang yang kafir (QS. 3 : 32)
“Katakanlah, “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”
(QS. Ali Imran (3) : 32)

2. Al Munafiqin
Orang – orang munafik (QS. 9 : 68 ; 33 : 73)
“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan Perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal.”
(QS. At Taubah (9) : 68)

3. Adz Zalimin
Orang – orang yang zalim (QS. 3 : 57 , 140)
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada Mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”
(QS. Ali Imran (3) : 57 )

4. Orang – Orang Yang Melampaui Batas (QS. 2 : 190 ; 5 : 87)
“Dan Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al Baqarah (2) : 190)

5. Al Mufsidin
Orang – orang yang merosak (QS. 5 : 64 ; 28 : 77)
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan.”
(QS. Al Qashash (28) : 77)

6. Mukhtar Fakhur
Orang – orang yang angkuh dan sombong (QS. 28 : 76)
“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat yang dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata padanya, “ janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”
(QS. Al Qashash (28) : 76)

7. Al Mustaqbirin
Orang – orang yang sombong (QS. 16 : 23)
“Tidak diragukan lagi bahawa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.”
(QS. An Nahl (16) : 23)

8. Al Farihin
Orang – orang yang membanggakan dirinya (QS. 28 : 76)
”sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah kamu terlalu bangga;Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”
(QS. Al Qashash (28:76)

9. Al Musrifin
Orang – orang boros, berlebihan (QS. 6 : 141 ; 7 : 31)
“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
(QS. Al-A’raf (7):31)

10. Orang – orang yang berkhianat dan bergelumang dosa (QS.4:107;22:38)
“dan janganlah kamu berdedat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelumang dosa”
(QS. An-Nisa (4):107)


11. Al Musyrikin
Orang – orang yang Musyrik (QS. 33 : 73)
“Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat-taubat orang-orang Mukminin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al Ahzab (33):73)

12. Al Fasiqin
Orang – orang yang Fasiq (QS. 9 : 96)
“Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak Ridha kepada orang-orang yang fasik itu.”
(QS. At Taubah (9):96)

13. Orang – orang yang menghalangi jalan Allah (QS. 7 : 45)
“(iaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan arag jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.”
(QS. Al A’raf (7):45)

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah