Thursday, November 27, 2008

Silibus usrahkeluarga: MA’RIFATUL INSAN (Mengenal Manusia) Siri 2

HAKIKAT MANUSIA DAN ASAL KEJADIANNYA (maa datul kholqi)

Pada dasarnya Manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada (QS. 52 : 35),


35. (Mengapa mereka tidak beriman?) Adakah mereka telah tercipta Dengan tiada Yang menciptanya, atau Adakah mereka Yang mencipta diri mereka sendiri? (At Thuur:35)


kemudian Allah menciptakan dari tanah , seperti dijelaskan dalam Al-Quran.


“Dan Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati(berasal) dari tanah. kemudian kami jadikan saripati itu air mani/nuthfah (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah (‘alaqoh”. lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging (mudlghoh). dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang (‘idoma), lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging (lahma). Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk lain). Maka Mahasuci Allah pencipta yang paling baik.”
(Qs. Al-Mu’minun : 12 - 14)


1. dari tanah (At tinu), kemudian Allah SWT meniupkan ruhnya.(Tsumma nufikho fiihi rruuhu )

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa disisi Allah adalah sebagaimana penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari turob (Tanah bumi), kemudian Dia berfirman kepadanya, “Jadilah !” maka jadilah ia” (QS. Ali Imran : 59)


2. Setetes nuthfah (An nuthfahu)
“ yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik – baiknya dan yang memulai penciptaan manusia daru tanah. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina ( air mani ). kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya Roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati ; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”
( QS. As Sajdah [32] : 7 – 9 )


“ Dia di ciptakan dari air yang terpancar. yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada”
( QS. Ath Thariq [86] :6 – 7 )


Al Qur’an mengingatkan manusia terhadap kejadiaannya iaitu setetes air hina (nuthfah) agar manusia menyembah Allah, tawadhu, bersyukur dan tidak sombong.


“ Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatak ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain dia; maka bagaimana kamu dapat di palingkan ?
( QS. Az – Zumar [39] : 6 )

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah